Kot je na današnji novinarski konferenc pojasnil Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra, se v soboto, 30. maja, s pisnim izpitom iz angleščine začne spomladanski rok. 15567 dijakov je prijavljenih za opravljanje mature prvič v celoti: 6078 za splošno maturo in 9.489 za poklicno maturo.

Spomladanski in jesenski rok sta izvedljiva, je nadaljeval, nespremenjen je tudi vpis v terciarno izobraževanja. Kar pomeni, da bosta zaključek srednjega šolanja in prehod v terciarno izobraževanje omogočena več kot 1600 drugim kandidatom, ki mature ne opravljajo prvi oziroma želijo izboljšati doseženi rezultat. Isto velja 1989 kandidatom poklicne mature, ki v spomladanskem roku opravljajo en predmet splošne mature.

Zamrznitev do jeseni

Šolske maturitetne komisije so lahko maturantom podaljšale čas oddaje praktičnih izdelkov do 4. maja. Mogoča je tudi odjava od spomladanskega roka – zamrznitev do in prijava k jasenskemu roku, če imajo za to utemeljene razloge. Mogoče je tudi preoblikovanje vprašanja na ustnih delih izpitov po skupni presoji z učiteljem izpraševalcem, če se nanaša(jo) na dele snovi, ki bi se slabša obravnavala po 16. marcu.

Dodatni ukrepi

Šole bodo maturante po elektronski pošti seznanile, v katerem prostoru imajo izpit. K maturi pristopajo samo zdravi, brez simptomov okužbe. Obvezne bodo maske in splošni higienski ukrepi. V učilnici bo 15 maturantov na razdalji vsaj 1,5 metra. Med pisanjem in ustnim izpitom bodo masko sicer lahko sneli. Učitelji morajo maske nositi, če se bodo maturantom približali na manj kot 1,5 metra. Maturanti med odmori učilnic ne bodo zapuščali, je še poudaril Zupanc, razen za odhod na stranišče. Učilnice bodo zračili, kandidati se bodo morali razgibati v njih.

E-vpogledi

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah v ponedeljek, 13. julija, s šiframi pa tudi na spletni strani Rica. Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v torek, 7. julija.

Kandidati splošne mature bodo lahko letos prvič na dan objave rezultatov e-vplogledovali na daljavo v svoje dosežke in izpitno dokumentacijo; e-vpogledi bodo trajali tri dni, in sicer od 13. – 15. julija. Rok za eventualni obrazložen ugovor bo za vse kandidate 16. julij.

Vpogledi in ugovori pri poklicni maturi bodo na šolah potekali enako kot do sedaj.

Kandidati s posebnimi potrebami

Tudi letos med maturanti več kot tisoč kandidatov s posebnimi potrebami. 440 pri splošni in 650 pri poklicni maturi. Med njimi jih je 190 pri splošni maturi in 185 pri poklicni dolgotrajno bolnih. Maturo bodo pisali v posebnem prostoru, s podaljšanim časom pisanja in drugimi posebnimi prilagoditvami. Najbrž tudi zato letos ni zaznat večjih pritiskov za pisanje mature v ločenih prostorih zaradi rizičnosti v povezavi s covid-19, je dejal Zupanc in dodal, da je vlog za opravljanje splošni mature jeseni s priznavanjem za nazaj manj kot 10. Pri poklicni jih sploh ni.