Odziv in pomoč sorodnikov, vaščanov, prijateljev, znancev, Občine Mirna Peč, Rdečega križa in domačih gasilcev sta bila hitra in velika, s skupnimi močmi so kmalu postavili nov gospodarski objekt. Tako se je še enkrat pokazalo, da znamo in zmoremo stopiti skupaj, ko nekdo potrebuje pomoč. »Dela je bilo in ga bo še veliko. Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali z delom, materialom in darovanim denarjem ter nam stali ob strani. Brez vas vseh ne bi zmogli,« sta ganjeno dejala Jože Grivec in njegova hči Marjetka, ki z možem Dejanom Žvegličem živi v bližnji vasi. Vsi se nadvse trudijo, da bi življenje na kmetiji v danih razmerah potekalo kolikor toliko normalno. 

joze grivec ima rad zivali
Mojca Žnidaršič
Joze Grivec ima rad živali.

Akcija je stekla takoj

Pred ognjem jim je tistega sobotnega dopoldneva k sreči uspelo rešiti živino, štiri krave, pet konj in prašiče, poginilo pa je nekaj perutnine. Krave so začasno odpeljali k sorodniku, konji, prašički in perutnina pa so ostali doma. Postavili so manjši, provizorični nadstrešek, da so se živali lahko zatekle pod streho. Pomoč je stekla takoj, sovaščani in sosedje so že med požarom poskrbeli za hrano in pijačo za gasilce, zbrali nekaj denarja in ga prinesli Jožetu.

»Takojšen začetek akcije so omogočili prvi donatorji. Stane Udovč je prevzel izdelavo projekta za nov objekt, Matej Kolenc geodetsko izmero in zakoličbo objekta, sorodnik, gradbinec Primož Pugelj, pa čiščenje pogorišča in koordinacijo gradbenih del. Pod okriljem Območnega združenja Rdečega križa Slovenije Novo mesto je bil odprt račun za zbiranje sredstev, Drago Retelj pa je skupaj z Dragom Sajetom, PGD Hmeljič in KORK Mirna Peč začel zbiranje sredstev po vaseh,« je orisala Nataša Rupnik iz občine Mirna Peč, občina je namreč prevzela koordinacijo vseh udeležencev akcije. 

Družina Grivec, podporni zid
Mojca Žnidaršič
Ob podpornem zidu želijo postaviti še nadstrešek za spravilo sena in shranjevanje orodja.

Vremenske razmere za gradnjo tedaj niso bile najugodnejše, a vsaj snega ni bilo, je dejal Jože. Tako je na pogorišču iz dneva v dan rasel nov hlev, do božiča je bil pod streho in zaprt, tako da je bilo pripravljeno najnujnejše za vselitev živali. Novi hlev lahko sprejme osem glav živine, v prejšnjih dveh pa je bilo skupaj prostora za petnajst glav. »So se pa v novi hlev že naselile lastovke. Naredile so veliko gnezdo, kar teden dni so ga gradile,« je povedal Jože. Število živine se od požara ni zmanjšalo, poleg kokošk s piščeti, rac in druge perutnine ter prašičev, mešancev s krškopoljcem, imajo zdaj pet konj, v tem času so namreč dobili še žrebička, tri krave in po novem še tri ponije. »Živali imamo vsi že od nekdaj zelo radi,« je dodala Marjetka, ki na domačo kmetijo prihaja prav vsak dan, saj potrebuje oskrbo tudi njena mama, ki je hudo bolna in večino časa preleži.

Joze grivec in hci marjetka
Mojca Žnidaršič
Joze Grivec in hči Marjetka.

Dela še ni konec

V hlev bo treba napeljati še elektriko in vodo ter na streho namestiti žlebove. Za to bo poskrbel Jože, ki je vešč takšnih del. Kakih šest desetletij je namreč napeljeval vodovode po mirnopeških in okoliških vaseh. Tega se namerava lotiti zdaj, ko bo živina, ki je zaradi požara še vedno zelo prestrašena, lahko na paši zunaj hleva. Popravljen je tudi poškodovani del strehe na hiši, sicer pa si Grivčevi želijo ob podpornem zidu med hišo in novim hlevom urediti še nadstrešek za spravilo sena in shranjevanje orodja.

»Nujno bi potrebovali traktor, pa tudi manjše orodje – grablje, vile, motike, lopate … Dela je res veliko in za vse moramo prositi druge: za oranje njive, pri prevlečenju in sajenju koruze ... Sejanje pšenice pa smo zamudili, ker je takrat gorelo, tako da jo bomo morali kupiti. Treba po obdelati tudi vinograd, poskrbeti za travnike ...« je naštevala Marjetka in dodala, da bo težko, saj zdaj, ko se je začela košnja, ne bodo mogli prav veliko računati na pomoč drugih, pred tem pa so veljali strogi ukrepi zaradi epidemije koronavirusne bolezni. 

Družina Grivec, gnezdo, lastovke
Mojca Žnidaršič
V hlev so se že naselile lastovke, ki prinašajo srečo.

Ljudje podarili denar in material

V akciji za družino Grivec so skupaj zbrali dobrih 46.000 evrov, škoda pa je po prvih ocenah znašala 40.000 evrov. A kot je dejal Jože, v to sodi le škoda na objektih, medtem ko je bila ta pod črto precej večja, kmetija pa ni bila zavarovana. Od zbranega denarja so 17 tisočakov prispevali sorodniki, prijatelji in vaščani, 15.600 evrov je prišlo iz zbiranja sredstev po občini, 5300 evrov od Rdečega križa Slovenije in krajevnih organizacij RK, dobra dva tisočaka prek Župnijske karitas Mirna Peč, 3305 evrov prek donacij podjetij in posameznikov, 3000 evrov pa je za ureditev poškodovane strehe hiše zagotovila novomeška Krka. Ljudje so jim pomagali tudi v materialu in delu. Konjerejsko društvo Trebnje, katerega član je Jože, je darovalo seno za živino, kmetje pa les za streho, za sekanje in prevoz katerega so poskrbeli Grivčevi s sorodniki. Jožetov nekdanji sodelavec jim je podaril nakladalko, Medletovi prikolico, Hrastarjevi so jim posadili koruzo, številni pa so pomagali pri čiščenju pogorišča in postavljanju hleva.