V šole se je v različnih deležih prisotnosti vrnilo 11.170 učiteljev, kar pomeni približno dve tretjini vseh učiteljev v osnovnih šolah, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V srednjih šolah, kjer so pri pouku spet lahko dijaki zaključnih letnikov, sta se po podatkih ministrstva v tem tednu pouka udeležili dobri dve tretjini dijakov. Preostali pa v dogovoru s šolami nadaljujejo delo in priprave na maturo oziroma zaključne izpite od doma oziroma prihajajo v šolo na konzultacije.

Poudarili so še, da je del dijakov zaključnih letnikov tudi na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih, med njimi tudi vajenci. Delež dijakov nižjih letnikov, ki jim šola skladno z veljavnim odlokom organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin, je zgolj okoli en odstotek, zato na ministrstvu ocenjujejo, da za dijake nižjih letnikov proces izobraževanja in zaključevanja šolskega leta uspešno še naprej poteka na daljavo.

Primerljiv delež dijakov zaključnih letnikov in nižjih letnikov se je vrnil tudi v dijaške domove, na ministrstvu ne z organizacijskega ne s kadrovskega vidika na tem področju niso zaznali težav. Na delovna mesta v šole se je vrnila okoli polovica zaposlenih v srednjih šolah in enak delež v dijaških domovih.

Danes je sicer vladni govorec Jelko Kacin za ponedeljek napovedal analizo prvega tedna zagona vrtcev in šol, ki jo bo podal direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj. Glede na ugodno epidemiološko oceno je Kacin nakazal možnost, da bi se v šolo vrnili tudi ostali učenci. O tem bosta v ponedeljek spregovorila Logaj in glavni epidemiolog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel.

Direktor NIJZ Milan Krek pa je v izjavi za javnost glede morebitnega nadaljnjega odpiranja šol povedal, da bo o tem odločila delovna skupina na ministrstvu za izobraževanje. Ali se bodo s 1. junijem odprle šole za vse učence, je po Krekovih besedah odvisno od epidemiološkega stanja in tudi vseh učiteljev, ki so prek svojih predstavnikov vključeni v to skupino. Po njegovih besedah je šole treba odpreti v skladu z možnostmi. V primeru zmanjšanja razredov namreč šole postanejo premajhne, v primeru povečanja razredov pa bi bilo treba sprejeti določene ukrepe.