Neformalna skupina Pomoč samozaposlenim v kulturi v času covida-19 je na ministra Vaska Simonitija naslovila predloge za uvedbo novih ukrepov in spodbud za prekarne in samozaposlene delavce v kulturi v okviru tretjega protikoronskega paketa. 

"Ob preklicu epidemije vlada ukrepe tretjega protikoronskega paketa med drugim usmerja v dodatno pomoč najbolj prizadetim sektorjem, zato se na ministra obračamo s pozivom, da bi bila kultura tudi v nadaljnjih vladnih ukrepih pomoči prepoznana kot področje, ki je bilo v času pandemije koronavirusa med bolj prizadetimi in bo hkrati eden izmed zadnjih sektorjev, ki bo lahko v polnosti zaživel," so sporočili iz skupine. 

Kot so spomnili, sta tudi Evropski parlament in Evropska komisija poudarila pomen pomoči kulturi kot enemu izmed petih najbolj ogroženih sektorjev. "Ob tem Evropska komisija države članice poziva k fleksibilni prilagoditvi in preusmeritvi sredstev, do katerih so upravičene prek kohezijske politike in v posebej Sloveniji namenjenem pismu predlaga nove ter prilagojene finančne mehanizme za odpravo ter blaženje posledic pandemije s posebnim poudarkom na prekarnih delavcih in delavkah ter samostojnih podjetnikih in podjetnicah," so zapisali v skupini. 

Mrtva sezona

Priporočila Evropske komisije Sloveniji vidijo kot spodbudo in osnovo za oblikovanje finančne pomoči, ki bi bila posebej prilagojena za samozaposlene in prekarne delavce v kulturi v povezavi z epidemijo koronavirusa. Ob tem skupina opozarja, da za številna umetnostna področja s pričetkom poletja do jeseni nastopi mrtva sezona. Samozaposleni s teh področij poletja praviloma preživijo s tistim, kar so zaslužili dotlej. Ker so letošnjo pomlad beležili izpad dohodkov, poleti pa tega ne bodo mogli nadoknaditi, se bodo številni znašli v eksistencialni stiski. 

Državo pozivajo, da ustanovi krizni sklad po vzoru več evropskih držav, s katerim bi zagotavljali kritje izpada prihodkov kulturnikov zaradi posledic epidemije ter neposredno podporo samozaposlenim iz javnih sredstev, npr. v obliki delovnih štipendij. 

Predlagajo tudi ukrepe v podporo kulturni produkciji, in sicer dodatne spodbude za organizacijo dogodkov in umetniških predstavitev po koncu pandemije ob ohranjanju dosedanjih projektov in programov. Nadalje predlagajo spodbude opravljanju poklica in hkrati nakupa kulturnih dobrin, na primer prek dodatnih davčnih olajšav in s kuponi ali vavčerji za porabnike kulturnih dobrin. 

Drugi predlogi

Poleg tega predlagajo mikrokredite samozaposlenim ter posebno podporo tistim sektorjem in poklicem v kulturi, ki so imeli največje izpade dohodkov v času pandemije, to je živa kultura. 

Predlagajo pa tudi, da se v namen načrtovanja in natančne določitve bodočih oblik pomoči samozaposlenim po izteku epidemije na ministrstvu oblikuje posebna delovna skupina, v kateri naj sodelujejo tudi predstavniki samozaposlenih in prekarnih delavcev. "Če pa taka skupina že deluje, bomo veseli obvestila o tem in o zaključkih njihovega dela," so še zapisali v neformalni skupini Pomoč samozaposlenim v kulturi. 

Poziv so v njenem imenu pripravili Miha Zadnikar, Petja Grafenauer, Beti Žerovc, Urška Jurman in Andrej Srakar.