Vlada je na današnji dopisni seji izdala odlok, ki podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj do 17. junija. Do takrat je podaljšala tudi veljavnost prometnih dovoljenj, medtem ko bo prepoved izvajanja tehničnih pregledov trajala do 17. maja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po dopisni seji vlade.

Novih vozniških izpitov še nekaj časa ne bo

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Sloveniji, ki ga je danes izdala vlada, do 17. maja prepoveduje opravljanje nekaterih dejavnosti s področja voznikov in vozil. To so med drugim šole vožnje, pooblaščene organizacije in izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Z odlokom se podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah. Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi iz tega odloka potečejo od 18. marca do 17. maja, se podaljša do 17. junija. Do takrat se podaljša tudi veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki potečejo od 21. marca do 17. maja.

Podaljšanja ADR certifikatov o usposobljenosti voznika se s tem odlokom ne ureja, saj se je njihovo podaljšanje uredilo v večstranskem sporazumu, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo podpisalo 20. marca.

Za registracijo zaenkrat ni treba skrbeti

Vlada je tudi spremenila odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Sloveniji, ki je veljavnost prometnih dovoljenj vključno z zavarovanjem motornih vozil podaljšal do 16. maja.

Z novim odlokom se začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov podaljšuje do 17. maja, veljavnost prometnih dovoljenj pa do 17. junija.

Z dopolnitvijo odloka se črta besedilo, ki ureja podaljšanje veljavnosti ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga. Podaljševanje teh certifikatov se je namreč uredilo na podlagi večstranskega sporazuma M325, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo podpisalo 23. marca.

Dajatve bo potrebno plačati v celoti

Odlok določa tudi, da se mora letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu kljub podaljšanju veljavnosti prometnih dovoljenj plačati od datuma poteka veljavnosti, kot je to navedeno na prometnem dovoljenju.

Če letna dajatev ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, jo obračuna Direkcija RS za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil.

Če znesek obračunane dajatve za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, direkcija pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Odlok prične veljati 16. aprila 2020.

Oba odloka začneta veljati v četrtek.