Novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin ter do športnih igriščih je dovoljen le v občini prebivališča.

"Ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje)," se glasi odlok, ki ga je sprejela vlada. 

Pri sebi imejte izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino

Prav tako je posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen če gre za izjeme v skladu z odlokom, kot so denimo družine, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po današnji dopisni seji vlade.

Pri gibanju in zadrževanju, ki je dopuščeno zaradi vzdrževalnih del in opravil na zasebnem zemljišču, mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje nekatere osebne podatke in med drugim razloge za takšno zadrževanje. Vlada je v sporočilu za javnost objavila obrazec izjave za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu zunaj občine prebivališča.