Rejci naj bi zlorabljali evropsko zakonodajo o netrgovinskih premikih hišnih živali, kar pomeni, da z njimi trgujejo pod pretvezo, da potujejo s svojimi lastniki. Ilegalna trgovina s psi in mačkami poleg katastrofalnega vpliva na dobrobit živali predstavlja tudi visoko tveganje za zdravje ljudi in krši pravila zaščite potrošnika, organizirani mednarodni kriminal pa ustvarja visoke prihodke. Evropski poslanci so z veliko večino (s 607 glasov za, tremi proti in 19 vzdržanimi) pozvali k zaustavitvi nezakonite trgovine z mačkami in psi ter predlagali vzpostavitev definicije velikih komercialnih objektov za rejo na ravni EU, izboljšanje kazenskega pregona in strožje sankcije za kršitelje, pa tudi oblikovanje obveznega vseevropskega sistema za registracijo psov in mačk.

Pse v Sloveniji že dolgo registriramo

»Prvi korak v boju proti nezakoniti trgovini z domačimi živalmi je po vsej EU usklajen sistem obvezne identifikacije in registracije mačk ter psov. Označitev in registracija sta namreč ključna pogoja za sledljivost, izvrševanje in nadzor. Evropski parlament meni, da je za sledljivost nujno, da žival označi veterinar in to zabeleži v nacionalno bazo, ter da baza vsebuje podatke vseh oseb, ki so imele določeno vlogo v življenju živali, od rejca, prodajalca, veterinarja, prevoznika do lastnika. S temi poudarki iz resolucije se tudi na upravi strinjamo,« so nam povedali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Razmah preprodaje iz tovarn mladičkov

Preprodajalcem živali je treba odločno stopiti na prste, zato na UVHVVR pritrjujejo resoluciji. »Preprodaja psov v Sloveniji je že prepovedana z zakonom o zaščiti živali, vendar je kljub že sprejetim ukrepom ilegalna trgovina s psi v Evropski uniji in Sloveniji še vedno prisotna, v zadnjem desetletju se je celo močno razmahnila; tudi zato bi bilo smiselno uvesti poenoten sistem obvezne označitve psov v vseh državah članicah, in sicer na najučinkovitejši način, to je v leglu, ko so mladički še mlajši od osem tednov. Tako bi bilo mogoče takoj preveriti upoštevanje zakonodajnih določb glede preprodaje in učinkoviteje nadzorovati predvsem ilegalne premike mladičev. Ti se pogosto že kmalu po rojstvu okužijo z različnimi boleznimi, poleg tega so prekmalu odvzeti od svojih mater, ki so zgolj sredstvo za proizvodnjo, ter poslani na dolgo in stresno pot. Ko prispejo na cilj, jih preprodajo novim lastnikom, kjer po prihodu v novi dom pogosto zbolijo, obenem pa so slabo socializirani in imajo vedenjske težave. Pri preprodaji psov imamo v mislih živali neznanega izvora ali pa iz nenadzorovane reje tako imenovane pasemske pse brez rodovnika.«

9a0439badba1d849fc8c70c13966ddfc
Pixabay
Evidence o številu mačk nimamo, saj njihova registracija do zdaj ni bila obvezna.

Nered na področju mačk

Koliko znašajo stroški registracije, nas je zanimalo. Označitev psa z vpisom v register lastnika stane približno 30 evrov in je enkratni strošek. Če se ob rednem nadzoru ali zaradi prijave ugotovi, da lastnik krši predpise, je lahko kaznovan z denarno kaznijo od 417 do 1250 evrov. »Ko se odločamo za nakup živali, se moramo zavedati, da odgovorno lastništvo vključuje tudi številne dolžnosti; da lahko svoji živali nudimo kakovostno življenje vse do njene smrti, namreč potrebujemo dovolj časa, prostora in sredstev za hrano, bivališče, vzgojo, šolanje, opremo in veterinarsko oskrbo. K boljši skrbi, odnosu in humanejšemu ravnanju z živalmi spada tudi označevanje, zato tega stroška ne bi smeli šteti kot nepotrebnega.Vzemimo za primer pse in mačke, ki se znajdejo v zavetišču: polovica psov, ki so sprejeti vanj, se vrne k lastnikom, veliko večino mačk, za katere pri nas označevanje ni obvezno, pa zavetišča po sterilizaciji in kastraciji vrnejo v okolico, le ena od sto sprejetih mačk je vrnjena k lastniku.«

Iz povedanega izhaja, da bi bila še kako primerna tudi obvezna registracija mačk, ki je zdaj skupaj s cepljenjem proti steklini zahtevana le pri tistih kosmatinkah, ki potujejo v tujino. Je pa mačko mogoče označiti in vnesti v register tudi zgolj na željo lastnika, čeprav ne bo potovala, saj jo ta bistveno lažje in hitreje najde, če se mu izgubi.

Priprava za davek na živali?

Na novico o resoluciji za zajezitev nezakonite trgovine s hišnimi ljubljenčki ter obvezno registracijo psov in mačk so se s komentarji na družbenih omrežjih žolčno odzvali številni lastniki hišnih štirinožcev. Večina vidi v cilju o zajezitvi preprodaje mladičev zgolj izgovor za nove davke, ki jih hoče EU prek držav članic naložiti lastnikom živali. Nekdo je zapisal, da ima osem mačk, ki so bile vse zavržene, pri njemu pa so našle vso oskrbo in topel dom; za dobro delo bo zdaj »kaznovan« z dodatnimi stroški, pravi. Lastnik, ki je sprejel sedem pritepenih mačk, pa dodaja, da jih bodo v primeru obvezne registracije in davka na živali poslej »futrali« pač v zavetišču, saj ljudje niti za sterilizacijo in kastracijo živali nimajo denarja, kaj šele za registracijo in davek, zato bo na cesti pristalo samo še več živali. »O uvedbi davka na hišne živali za zdaj ne razmišljamo. Bi pa bilo mogoče tak davek uporabljati za različne spodbude, kot so oprostitve davka za sterilizirane in kastrirane živali, za živali, ki so posvojene iz zavetišč, in podobno, ter s tem reševati probleme zapuščenih živali in zmanjšati porabo lokalnih sredstev za te namene,« so še dejali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ker bo vzpostavitev vseevropske mreže podatkov o registriranih hišnih živalih kljub nekaterih že veljavnim informacijskim sistemom za izmenjavo podatkov precejšen organizacijski in tehnološki zalogaj, na upravi ne pričakujejo, da bi lahko navedeni ukrepi na ravni EU začeli veljati v kratkem.