O svojem donedavnem molku je Zdenka Čebašek – Travnik predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS), dejala, da ni bilo večje potrebe, da bi se izpostavljala v javnosti. A temu ni več tako.

Pomanjkanje zaščitne opreme

V zvezi z volitvami ZZS je dejala, da jih bodo prestavili na čas po epidemiji oziroma na jesen.

Čeprav podatki kažejo, da se epidemija širi umirjeno, moramo poskrbeti, da bo tako tudi ostalo, je dejala uvodoma. Po njenih informacijah se ljudje družijo na privatnih lokacijah in ta čas dojemajo kot dopust. Opozorila je, da je tako druženje še posebej nevarno, in pozvala, naj ljudje spoštujejo ukrepe. Dodala je, da zaščitne opreme za zdravstvene delavce še vedno ni dovolj, v sistem naročil in dobave so nadalje preslabo vključeni zdravniki koncesionarji. Zato poskušajo najti načine, kako bi opremo za enkratno uporabo naredili uporabno večkrat, a poskusi zaenkrat niso obetavni, kar predstavlja dodatno tveganje za zdravstvene delavce in paciente. Tovrstno opremo je težko razkuževati, saj se hitro uniči, naprave, ki bi jo lahko razkužile brez poškodb pa so drage ali nedostopne.

Toga pravila

Zato je tudi sama razočarana, da je prišlo do odloga izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve ter dodatka za delo v posebnih razmerah za zdravstvene delavce, do česar pri drugih poklicih po njenih besedah ni prišlo.

Dotaknila se je tudi javnega zdravstvenega sistema in njegovih togih pravil, zaradi katerih niso docela izkoriščene kapacitete, ki jih predstavljajo zdravniki koncesionarji. 

Počasneje in dražje

Ko se bodo zrahljali omejevalni ukrepi, bo prišlo do večnega navala pacientov, je napovedala. "Nekateri javni zdravstveni zavodi se na to že pripravljajo, kajti zavedati se je treba, da bodo pregledi ali posamezne preiskave potekale bolj počasi, saj bo treba poskrbeti za varovalno opremo pacientov in zdravnikov ter zračiti prostor. Tudi zdravnikov in drugega medicinskega kadra nekaj časa ne bo dovolj, ker bodo delali s pacienti, okuženi s covid-19," je še dejala in poudarila, da naročanje pacientov, kot smo ga poznali do zdaj, ne bo več izvedljivo. Država bo zato morala dati jasna navodila, da do zdaj veljavnih aktov ni več mogoče upoštevati. 

"Ne smemo se slepiti. Zdravstveno stanje prebivalcev se bo v odsotnosti storitev poslabšalo. In podražilo," je posvarila. Država bo morala zato velik del denarja nameniti za okrevanje zdravstva.

O okuženih zdravstvenih delavcih je dejala, da ne vedo, katerim poklicnim skupinam pripadajo in od kje so. Če bi vedeli, bi lahko izvedli določene ukrepe. "Ne moremo si privoščiti, da je toliko zdravstvenih delavcev izključenih iz rednega dela," je poudarila.

Dobre novice

Zdravniki in zobozdravniki so se organizirali in prebivalstvu ponujajo različne oblike svetovanja po telefonih in elektronski pošti, saj so osebni pregledi trenutno omejeni. Pri tem pomaga tudi Zdravniška zbornica, ki je v obdobju epidemije prešla na dnevno obveščanje svojih članov.

Na pobudo Zbornice se je več zdravnikov in zobozdravnikov aktiviralo in so pripravljeni priskočiti na pomoč tudi prostovoljno. Aktivirali so se tudi študenti 6. letnika in pripravniki. Čebašek Travnik zdaj od ministrstva pričakuje, da jih bodo v najkrajšem času prerazporedili na potrebna mesta.