Ste že oddali davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2019 do vključno 31. marca 2020? Potem na vas preti velikonočna past. V kolikor namreč nameravate uveljavljati izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), za vas velja posebno opozorilo, na spletišču vlade sporoča Finančna uprava Republike Slovenije. 

Eden od pogojev za uveljavitev izredne pomoči so namreč poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira FURS, in sicer na dan uveljavitve ZIUZEOP. Finančna uprava zato opozarja, da morate »obrok za mesec marec 2020 ali obrok za prvo trimesečje 2020 ter morebitno poračunsko akontacijo« plačati najkasneje do 9. aprila, saj v petek 10. aprila, ko je rok za plačilo teh obveznosti, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Obveznost plačila akontacije, če ste obračun že oddali, morate tako plačati en dan prej.

Do mesečnega temeljnega dohodka bodo namreč upravičeni samo tisti samozaposleni in druge osebe, ki bodo imeli na dan uveljavitve ZIUZEOP plačane vse zapadle davčne obveznosti. Ta bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer predvidoma konec tedna. Pravočasno je tako treba poravnati obrok (predhodne) akontacije za mesec marec 2020 ali obrok za prvo trimesečje 2020 ter morebitno razliko v višini obrokov akontacije za januar in februar 2020 (t.i. poračunska akontacija). Na finančni upravi namreč pojasnjujejo, da se bo, če bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu v petek 10. aprila, pogoj poravnanih davčnih obveznosti preverjal na dan 11. aprila 2020. 

Kdo bo lahko uveljavljal izredno pomoč?

Do izredne pomoči oziroma temeljnega dohodka v višini 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj bodo upravičeni samozaposleni, verski uslužbenci in kmetje, ki bodo prek portala eDavki predložili posebno izjavo, s katero izjavljajo, da zaradi epidemije novega koronavirusa ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Kot pogoj za koriščenje te pomoči velja vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali pa vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem. Aprila in maja jim tudi ne bo treba plačati socialnih prispevkov.