Številni obrtniki in podjetniki ob izplačilu marčevske plače v aprilu nimajo sredstev, da bi delavcem plačali nadomestilo plače, saj od 13. marca ne poslujejo več. "V OZS ocenjujemo, da se bo problem le še poglobil ob izplačilu aprilskih in majskih plač v maju in juniju. Takrat podjetja ne bodo poslovala že dva oziroma tri mesece," je v današnjem sporočilu opozoril predsednik OZS Branko Meh

Zavod RS za zaposlovanje bo nadomestilo sicer refundiral, vendar šele 10. v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila. Vendar če delodajalec delavcem ne bo mogel izplačati nadomestila plače, ne bo upravičen do refundacije. Poleg tega ne bo več izpolnjeval pogoja, da je imel za zadnjih pet let do dne oddaje vloge predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja. "Torej se obrtnik ali podjetnik lahko znajde v začaranem krogu, zaradi česar bo delavcem dolgoval nadomestila plač, hkrati pa jih zaradi neizpolnjevanja pogojev ne bo dobil refundiranih s strani države," opozarja Meh. 

Treba je zagotoviti najnujnejša likvidnostna sredstva

OZS je zato vlado pozvala, naj ponovno razmisli o vzpostavitvi mehanizma, ki bi delodajalcem to zagato olajšal. V zbornici menijo, da bi se dalo nekatere finančne instrumente izkoristiti še pred sprejetjem novega protikoronskega zakona in bi se s tem podjetjem nemudoma zagotovilo najnujnejša likvidnostna sredstva. 

Predlagajo, da bi bili mikro krediti Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) in SID banke na voljo za vso državo, ne le za problemska območja, postopki za pridobitev garancij SPS in SID banke za najetje kreditov za obratna sredstva (za plače) pa da bi bili enostavni, saj da so komercialne banke glede tega preveč toge. Predlagajo tudi vavčerje za stroške najemnin, kar bi številnim obrtnikom in podjetnikom takoj olajšalo situacijo, ter to, da bi se davek na dodano vrednost (DDV) plačal po plačani realizaciji.