Policisti ta konec tedna poostreno nadzirajo promet na avtocestah, že ves teden pa spoštovanje vladnih odlokov nadzirajo tudi na drugih površinah, lokalnih in državnih cestah, katerih lokacij iz operativnih razlogov seveda ne razkrivajo, so pojasnili na Generalni policijski upravi. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je že v petek napovedal, da bodo med drugim za ta konec tedna z južne meje na nekatere ključne točke v notranjosti države premestili tudi del policistov.

bohinj, koronavirus
Bobo
Tudi ob Bohinjskem jezeru ni ljudi.

Vse od uveljavitve odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah 30. marca letos policisti izvajajo nadzor nad njegovim upoštevanjem na mobilnih kontrolnih točkah, ki jih določijo glede na problematiko in operativne možnosti. Od uveljavitve odloka so izrekli 836 opozoril, v 1003 primerih pa so odstopili predlog zdravstvenemu inšpektoratu.

Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, so kontrole izvajali na več mestih tako na območjih blizu meje kot v notranjosti države in se odzivali na prijave občanov ter drugih nadzornih organov.

Policija je v nadzorih večinoma ugotavljala, zakaj ljudje potujejo oz. se gibajo in v največ primerih ugotavila, da ljudje spoštujejo omejitve oz. potujejo med občinami tisti, za katere veljajo izjeme.

hrušica
Bobo
Policisti kontrolirajo promet med občinami in pred turističnimi točkami.

Kot so poudarili na Generalni policijski upravi, policisti pogosto upoštevajo življenjske zdravorazumske okoliščine ljudi, če slednji pri tem upoštevajo varnostne ukrepe. Tiste, ki zaradi malomarnosti ali ignorance kršijo določila odloka oz. zakona o nalezljivih boleznih, pa policisti napotijo na naslov stalnega bivališča oz. ukažejo upoštevanje odloka.

Policija ni pristojna za izvedbo prekrškovnih postopkov po zakonu o nalezljivih boleznih, zato ugotovitve odstopajo zdravstvenemu inšpektoratu.

Z Občine Kamnik so danes sporočili, da so občinska redarska služba, občinska inšpektorica in člani Gorske reševalne službe Kamnik preventivno opozarjali obiskovalce na primerno razdaljo in ostala priporočila, predvsem pa na to, da se na ciljih priljubljenih kamniških izletniških točk ne zadržujejo v večjih skupinah.

Na začetke poti priljubljenih turističnih točk so namestili 20 opozorilnih tabel, ki nakazujejo na ustrezne ukrepe. Nameščeni so bili tudi zaščitni trakovi na klopeh na Špici in pri igralih na Starem gradu nad Kamnikom. Akcija je bila med občani dobro sprejeta, velika večina se je obnašala odgovorno in se niso družili v večjih skupinah, so sporočili. Dodali so še, da sprehodi v naravo vsekakor niso prepovedani, a je potrebna vendarle previdnost. Vsakršno zbiranje na zaključkih poti pa odsvetujejo.