Minister za delo Janez Cigler je predstavil nekaj svežih novic vseh regijskih koordinatorjev, ki jih je določil minister za zdravje Tomaž Gantar, s katerimi so danes sestankovali. Sodelovanje obeh ministrstev poteka od samega začetka prevzema odgovornosti, je dejal, da bi vsem 20.000 oskrbovancem domov starejših olajšali tegobe. Od omenjenih regijskih koordinatorjev je izvedel, da je osebje v domovih za starejše "zelo izmučeno". "Tem domovom bo treba pomagati, zagotoviti zdravstveno usposobljene ekipe, ki jim bodo priskočile na pomoč."

Cigler Kralj je o zagotavljanju zaščitne opreme domovom starejših dejal, da jim redno sporočajo potrebe po opremi. Dobava po njegovih informacijah normalno poteka. Zaenkrat jo lahko zagotavljajo sproti.

V tistih domovih, kjer je mogoče, bodo preuredili nastanitev oz. delo. V enem delu bodo zdravi starostniki, v drugem tisti, pri katerih sumijo okužbo z novim koronavirusom, v tretji ločeni enoti pa oboleli.

Izvedeli so tudi, da kar veliko domov zaradi specifike gradnje ali drugih specifik ne morejo zagotoviti primerne organizacije dela, da bi čimbolj preprečili širjenje virusa. Razmišljajo o alternativnih rešitvah, nekaj so jih koordinatorji že predstavili.

Dotaknil se je tudi vprašanja v zvezi s stroški za oskrbovanca, v kolikor ga družina vzame v domačo oskrbo. Ureditev ni prilagojena izrednim razmeram, je dejal, a je trenutno takšna, da se oskrba še vedno zaračuna, saj se varuje mesto v domu, odšteje pa se strošek hrane. Bodo pa o tem v kratkem odločali, da bo za vse najboljše, je še dejal. 

Kritična točka

Gantar je poudaril, da se se že od začetka zavedali, da so domovi starejših kritična točka. Zato so vzporedno z vzpostavljanjem prilagojenega delovanja zdravstvenega sistema iskali optimalne rešitve za organizacijo zdravstvenega varstva v domovih za starejše in vzgojno varstvenih zavodih.

Že prejšnji teden so na primarnem in sekundarnem nivoju imenovali koordinatorje, ki sodelujejo pri zdravstveni obravnavi. Sestanek je bil danes sklican, da bi še izboljšali te obravnave.

O menjavi treh članov Sveta NIJZ je Gantar dejal, da so stališča zelo različna, tudi znotraj NIJZ. O izjavi Ivana Eržena, direktorja NIJZ, da zadnje zaostritve niso utemeljene, pa je dejal, da so po njegovem mnenju zadnji ukrepi smiselni.

Vseh obolelih v bolnišnice ne morejo seliti, zato je treba storiti, kar se da, v samih domovih, je poudaril Gantar. Najučinkovitejša prijema sta ločevanje bolnikov in redni pregledi, na podlagi katerih se obolele nato premešča v bolnišnično zdravljenje. Vseeno pa s svojim načinom dela skušajo zagotoviti, da bodo lahko kljub okužbi lahko bivali v domu in jim bodo tam nudili primerno zdravstveno oskrbo. 

Gantar je dejal tudi, da bodo skušali, v kolikor bo v nekem domu prišlo do okužbe, zdrave stanovalce seliti v druge objekte, če bo njihovo stanje to dopuščalo.

Težko pa je v tem trenutku pričakovat možnost rešitve vseh problemov, s katerimi se soočajo v domovih. Največji je pomanjkanje zdravstvenega osebja.