Uradni vladni govorec Jelko Kacin je o ukrepih za zajezitev covida-19, da so namenjeni tako državljanom kot gospodarstvu - tri milijarde evrov za državljane in gospodarstvo. Poudaril je, da so ukrep omejitve gibanja sprejeli zato, da se lahko državljani zaščitijo sami, saj bo v prihodnjih tednih sledil vrhunec krize.

V pripravi zakon številka dve

Plače ministrov se niso zvišale, tudi plače državnih sekretarjev ne, je poudaril Jelko Kacin.

Za njim je pred mikrofon stopil predsednik vlade Janez JanšaO zakonu je dejal, da Slovenija česa takega še ni videla. Če bo sprejet, bo veljal od 1. aprila do 31. maja z možnostjo podaljšanja do 30. junija. Nekateri ukrepi bodo veljali tudi retroaktivno. Dejal je, da bodo občinam iz proračuna povrnili denar, ki ga bodo porabile za ukrepe za zajezitev širitve novega koronavirusa. "Posegamo na številna področja," je dejal o zakonu, "zajeto je vse, da bomo kot družba lahko normalno funkcionirali po koncu epidemij," je poudaril predsednik vlade. Med drugim je omenil dodatno neobdavčeno plačevanje za tiste, ki še delajo, ter tiste, ki so še posebej izpostavljeni. Krizne dodatke bodo dobili upokojenci, študentje in velike družine.

Dodatna pooblastila se obetajo tudi šolstvu in policiji. Poudaril je, da ne bodo nikogar pozabili in da bodo zajeli vse - če ne prej, v zakonu številka dva.

"Žal so se optimistična znamenja za upoštevanje ukrepov preko zadnjega vikenda nekoliko zameglilo," je svoje razočaranje izrazil Janša in poudaril, da najtežje obdobje šele prihaja. "V naslednjih tednih bo na preizkušnji naša odgovornost in solidarnost do zdravstvenega osebja in obolelih." Zato je v pripravi odlok, ki bo zaostril omejitve gibanja, a nas tudi ta ne bo rešil, če ne bomo odgovorni. 

V zvezi z razkužili za večstanovanjske stavbe je pojasnil, da zaloge verjetno po teh stavbah so, nato pa bo na pomoč priskočila Civilna zaščita, sicer pa bo vse upravičene stroške povrnil državni proračun.

Kljub temu pa je napovedal, da bomo v boju z epidemijo uspešni.

Sodelovanje s stroko

Epidemija je spremenila ustroj države, je poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek in dodal, da delajo pospešeno in brez premora. Cilj je jasen: ohraniti želijo vsa podjetja in delovna mesta ter samozaposlenim nuditi podporo, da prebrodijo krizo. Sodelovanje vlade s strokovnimi skupinami je drža, ki jo po njegovih besedah moramo ohraniti.

Naštel je več ukrepov za pomoč gospodarstvu. Delodajalci bodo tako oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju za tiste zaposlene, ki delajo. Te prispevke bo v celoti pokrila država. Delodajalci pa bodo vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačali mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov, ki bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Država bo tudi v celoti pokrila znesek nadomestila čakanja na delo za delavce, to je 80 odstotkov delavčeve plače. Prav tako bo prevzela strošek socialnih prispevkov zanje.

Za dolžnike kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjene na podlagi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, se odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe za 12 mesecev. Tudi za kreditojemalce, ki najemajo kredit pri slovenskem podjetniškem skladu ali regionalnem razvojnem skladu iz Ribnice, lahko velja odlog plačila za 12 mesecev, predvideva predlagana rešitev.

Kadar je upnik javni organ, se plačilni rok lahko podaljša za 60 dni. Navedeni rok v veljavi ostane še eno leto po razglasitvi konca epidemije, je poudaril Počivalšek.

Samozaposlenim, enoosebnim gospodarskim družbam in kmetom bo država omogočila izredno finančno pomoč v obliki trimesečnega temeljnega dohodka. Ti bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 25 odstotkov, za april in maj pa po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 50 odstotkov. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Upravičenci bodo upravičenost do tega dohodka dokazali z izjavo, ki jo bodo prek e-davkov predložili Finančni upravi RS (Furs). Upravičencu, ki bo vložil izjavo do 18. aprila za mesec marec, bo Furs mesečni temeljni dohodek nakazal 25. aprila. Upravičenec, ki bo vložil izjavo od 19. do 30. aprila za marec in/ali april, bo nakazilo prejel do 10. maja. Tisti, ki bo vložil izjavo od 1. do 31. maja za katerega koli od treh mesecev ali vse mesece skupaj, pa bo nakazilo lahko pričakoval 10. junija.

Če se bo izkazalo, da izjava upravičenca o zmanjšanju dohodkov ni resnična, bo moral prejemnik vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi.

Zadnji sklop pomoči z gospodarskega resorja pa se nanaša na zagotovitev sredstev integralnega proračuna za spodbujanje naložb iz sredstev Evropskega socialnega sklada in sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za podporo raziskovalno-razvojnim projektom in naložbam v raziskave, razvoj in proizvodnjo cepiv, zdravil in zaščitne opreme. Postopki za izbor operacij se bodo izvajali v obliki javnih razpisov, javnih pozivov ali neposredne sklenitve pogodbe.

"Epidemije bo enkrat konec in imeli bomo eno izkušnjo več," je še dejal Počivalšek in dodal, da upa, da bo spomin lep, kot je lep spomin na osamosvojitev. 

O zaščitnih sredstvih je naknadno dejal, da imamo zaščitnih sredstev še za en teden in več podpisanih pogodb zanje.

Ne dovoli, da se straši z vojsko

Obrambni minister Matej Tonin je zadnji teden označil za dinamičnega in pestrega ter kot zgled, kaj se lahko zgodi, če Slovenija stopi skupaj. Ponovil je Janševe besede, da ne bodo nikogar pustili za seboj. Tonin je poudaril, da ne dovoli, da se straši s Slovensko vojsko. Gre za domoljube, ki služijo domovini, je dejal, ki pomaga v naravnih nesrečah in bo pomagala tudi v tej nesreči, seveda v skladu z zakonom in pooblastili. "Tudi tokrat bo služila domovini in naredila vse, da to krizo čim lažje prebrodimo," je dejal.

Hrane je dovolj

Hrane v Sloveniji ne primanjkuje, je pa dostop do nje omejen, je dejala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. "Preskrba s hrano mora biti nacionalni interes vsake države," je poudarila in se zahvalila vsem, ki skrbijo za oskrbo s prehrano.

Kot je naštela, je vlada v zakon o interventnih ukrepih za blaženje posledic koronavirusa umestila številne ukrepe, ki se nanašajo na pomoč kmetijskemu sektorju, ribištvu in gozdarstvu. Med drugim vlada z zakonom omogoča finančno pomoč nosilcem in članom kmetij, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani, za čas nezmožnosti dela zaradi bolezni covid-19, in sicer je zagotovljena pomoč v višini 80 odstotkov minimalne plače.

Na voljo jim bo tudi izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za tiste, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Za mesec marec jim bo na voljo 350 evrov, za meseca april in maj pa po 700 evrov.

Samozaposleni so za mesec april in maj v celoti oproščeni plačila prispevkov, če dejavnosti ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanjem obsegu, je naštela ministrica.

Znižuje se tudi katastrski dohodek, in sicer se za leto 2020 davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih določi v višini 50 odstotkov katastrskega dohodka, kot je ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020. Davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo v panjih pa se določi v višini 35 odstotkov pavšalne ocene dohodka na panj.

Interventni zakon med drugim nalaga zavodom, da nabavijo najmanj 50 odstotkov pridelanih ali predelanih živilskih proizvodov iz Slovenije. Nanaša pa se tudi na sezonsko delo v kmetijstvu, saj lahko izvajalec začasnega dela to prekinjeno ali neprekinjeno opravlja brez omejitve.

Pivčeva je izpostavila še nekatere druge ukrepe, ko so povračilo nadomestila delavcem na začasnem čakanju na delo, ter enkratni solidarnostni dodatek za upokojence in druge ranljive skupine. "Solidarnostni dodatek zajel vse upokojence s pokojnino do 700 evrov. Mnogi namreč živijo sami in si ne morejo kupiti večjih zalog hrane oz. obiskovati trgovin," je dejala.

Ob tem se je strinjala, da številni varnostni ukrepi, ki so jih sprejeli, spreminjajo njihove vsakodnevne navade in terjajo prilagoditve. "V torek, ko bodo nakazila pokojnin, naj se v poslovalnice bank in pošt odpravijo le v najnujnejšem primeru, za obisk trgovin naj prosijo sorodnike ali katero izmed organizacij," je dodala.