Odlok med drugim določa, da upravičenost zadržanosti z dela tudi po 30 dneh ugotavlja osebni zdravnik in ne posebna komisija ZZZS.

Odlok predlaga tudi ukrep na področju podaljšanja zdraviliškega zdravljenja. To lahko določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ali pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni.

Ukrepa bosta, ko so pojasnili na vladi, zavarovanim osebam olajšala uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvajalcem in službi ZZZS pa delo pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Ukrepa sta začasne narave in bosta veljala zgolj v času epidemije.