Mikrobiološko diagnostiko testov opravljajo Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo na Golniku. Samoplačniško testiranje ni možno.

Kot je zapisano v novih navodilih, je treba pri blagi klinični sliki opraviti testiranje na novi koronavirus za osebe starejše od 60 let; osebe, ki imajo ko-morbidnosti, predvsem visok krvni tlak in/ali sladkorno bolezen, pa tudi druge srčno-žilne, pljučne, ledvične in težje jetrne bolezni; ter za vse osebe z imunskimi pomanjkljivostmi ne glede na njihovo starost.

Pri vseh ostalih osebah z blagimi znaki okužbe je predlagano testiranje po presoji družinskega zdravnika oziroma pediatra. "Odločitev naj bo v prid testiranja", še posebej v okoliščinah, ko partner ali starši osebe z blago klinično sliko spadajo v skupine tveganja ali so zaposleni na zelo izpostavljenem delovnem mestu - v bolnišnici, v domu starejših občanov, v zavodih s prizadetimi osebami in na drugih pomembnih mestih, je zapisano v navodilih ministrstva za zdravje.

V zadnjih dneh sicer v Sloveniji dnevno testiramo okoli 1000 oseb. Poleg prej naštetih, ki jih bo treba testirati po novem, se že zdaj testira bolnike, ki so ali bodo hospitalizirani, ker imajo znake ali simptome akutne okužbe dihal (z ali brez vročine). Testira se tudi bolnike, ki so v bolnišnico sprejeti zaradi drugega nujnega vzroka in imajo znake ali simptome akutne okužbe dihal (z ali brez vročine), ter hospitalizirane bolnike, ki znake ali simptome akutne okužbe dihal razvijejo med bolnišničnim zdravljenjem.

Ponovno testiranje bolnika se izvede glede na klinični potek bolezni. Če okužba poteka brez zapletov, vnovično testiranje ni potrebno. Po 14 dneh od začetka simptomov se bolnika obravnava kot nekužnega.

Za okužbo z novim koronavirusom se testira tudi zdravstvene delavce, ki imajo akutno okužbo dihal ne glede na to, ali potrebujejo hospitalizacijo ali ne. Zdravstveni delavec, ki ima znake akutne okužbe dihal, mora o tem takoj obvestiti neposredno nadrejenega, testira pa se ga prednostno.

Testirajo tudi oskrbovance v domovih za starejše in v socialno-varstvenih zavodih, če imajo znake ali simptome akutne okužbe dihal (z ali brez vročine).

Navodila iz 16. marca so tudi določala, da se bolnikov z znaki akutne okužbe dihal (z ali brez vročine), pri katerih bolezen poteka blago, ne testira, izjeme pa je lahko določil epidemiolog. Prav tako se ni testiralo oseb, ki so bile v kakršnem koli stiku s potrjenim primerom novega koronavirusa in so bile brez bolezenskih znakov.