Matjaž Čampa vodi domova za starejše v Rogaški Slatini in Kranjski Gori. Da bi se premaknilo, kot je zapisal, je prek facebooka nagovoril ministra za zdravje ter ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Tomaža Gantarja in Janeza Ciglerja Kralja.

Kot je zapisal, morajo biti ukrepi "v največji možni meri usmerjeni v to, prepreči vnos okužbe v domove. Ključna dva ukrepa sta prav gotovo ustrezna zaščita zaposlenih in predvsem redno testiranje osebja (1 x tedensko) na hitrih drive-through točkah s prednostno analizo in obveščanjem o rezultatih".

Po njegovih besedah je zaščitnih sredstev premalo. Njihova kvaliteta je neustrezna. "Še večji problem je testiranje osebja, ki ga sploh ne moremo izvesti, dokler ni dokazan sum okužbe! Ne bom razlagal, da ena okužba v domu lahko ogrozi življenje vseh ostalih. Če pade »prva bojna linija« (domovi za starejše), potem tudi bolnišnice ne bodo imele niti približno dovolj kapacitet za vse kritično bolne, ki bodo prihajali iz domov za starejše," je zapisal.

Zapis objavljamo v celoti.

"Povsem mi je jasno, da se zavedata resnosti položaja, kljub temu pa vaju moram opozoriti na mnenje kolegija zdravnikov, ki priporoča zelo konkretne (in po mojem mnenju tudi učinkovite) postopke organizacije dela v domovih za starejše. Ukrepi morajo biti v največji možni meri usmerjeni v to, da se prepreči vnos okužbe v domove. Ključna dva ukrepa sta prav gotovo ustrezna zaščita zaposlenih in predvsem redno testiranje osebja (1 x tedensko) na hitrih drive-through točkah s prednostno analizo in obveščanjem o rezultatih. Naši predstavniki so vama danes prav gotovo povedali, kako količinsko mizerno in kvalitetno neustrezno je stanje zaščitnih sredstev. Še večji problem je testiranje osebja, ki ga sploh ne moremo izvesti, dokler ni dokazan sum okužbe! Ne bom razlagal, da ena okužba v domu lahko ogrozi življenje vseh ostalih. Če pade "prva bojna linija" (domovi za starejše), potem tudi bolnišnice ne bodo imele niti približno dovolj kapacitet za vse kritično bolne, ki bodo prihajali iz domov za starejše.

Spoštovana g. ministra, prosim in pozivam vaju, da ljudem, ki skrbijo za starejše, omogočita, da bodo v svojem trudu videli vsaj kanec smisla. Ne zahtevamo veliko, za življenje naših stanovalcev smo pripravljeni dati ves svoj prosti čas, strokovnost in energijo, ostalo nam morate omogočiti drugi. Ne potrebujemo veliko, samo zaščitna sredstva in redno testiranje zaposlenih. Glede na zahteve WHO ("testirati, testirati, testirati!") je to najmanj, kar lahko storite.

Ni čas za velike besede, dejanja bodo tista, ki nas bodo kazala pred našimi otroci. In vsaj v tem primeru predvsem pred starši. Ne zamudimo priložnosti…"