Zaradi epidemije novega koronavirusa se je več letalskih prevoznikov odločilo za začasno prekinitev vseh letov v severno ali celotno Italijo in iz nje, poročajo tuje agencije. Vse povezave z Italijo sta ukinili družbi British Airways in Ryanair, skoraj vse ostale so povezave omejile. Španija je prihode letal iz Italije prepovedala na ravni države.

"Ministrstvo za infrastrukturo je včeraj prejelo predlog ministrstva za zdravje za prepoved letenja v skladu z drugim odstavkom 11. člena Zakona o letalstvu, ki določa, da zaradi zagotovitve javnega reda, varovanja določenih oseb, okolišev in objektov ter zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, lahko ministrstvo, pristojno za promet, samostojno ali na predlog pristojnega organa omeji ali prepove letenje zrakoplovov v določenih območjih," so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Ministrstvo je zaradi preprečitve širjenja virusa COVID-19 predlagalo začasno prepoved pristajanja vseh zrakoplovov z italijanskih letališč, ki se nahajajo na ogroženih območjih (pokrajine Lombardija, Benečija, Emilija – Romanja, Piemont, Marken), Kitajske, Južne Koreje in Irana.

"S sklepom se prepoved uveljavlja takoj. Iz prepovedi se izvzema državne zrakoplove, zrakoplove za prevoz pošte in/ali blaga (mail/cargo) in zrakoplove, ki se vračajo brez potnikov v svojo bazo ali na vzdrževanje (ferry flight)," so še sporočili z ministrstva za infrastrukturo.