Da bi porabo prilagodili resničnim potrebam, so se dogovorili, da zaščitne maske (po en kos) ob utemeljeni potrebi izdaja informator oziroma pristojna oseba in da ne bodo več povsem prosto dostopne v embalaži, kot je bila dosedanja praksa v bolnišnici.

Ljubljanski klinični center je danes od podjetja Labena sicer prejel donacijo 100.000 enoslojnih zaščitnih mask tipa 1. Zaščitne maske je prevzela civilna zaščita kliničnega centra. Uporabili jih bodo, če z obstoječimi zalogami in sprotnimi dobavami ne bo mogoče pokriti vseh potreb osrednje bolnišnice.

Na informativni telefonski številki, ki so jih v UKC Ljubljana vzpostavili v okviru dispečerskega centra Ljubljana, so od srede od 15. ure do danes do 13. ure prejeli 41 klicev. "Ljudje so večinoma iskali informacije in preverjali, v katerih primerih je smiseln obisk osebnega zdravnika oziroma UKC Ljubljana," so navedli. Zdravstveni dispečer jih je primerno informiral oziroma usmeril, s čimer so preprečili nepotreben vstop v urgenco in prostore kliničnega centra.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana so na vhodu v urgentni center zagotovili zdravstveno osebje, ki ljudi pravilno usmerja ob morebitnem sumu na okužbo s koronavirusom na infekcijsko kliniko. Zaradi posebnega režima je zaprtih več vhodov v stavbe UKC Ljubljana in se vsi - tako osebje kot obiskovalci - usmerjajo na glavne vstopne točke. Varnostna služba opozarja na primerno uporabo zaščitne opreme.

V UKC Ljubljana so do nadaljnjega prepovedani vsi obiski hospitaliziranih bolnikov. Omejitev velja tudi za pokretne bolnike in njihovo srečevanje in zbiranje v avlah, saj tudi v tem primeru pride do kontakta.

Omejitev obiskov na Onkološkem inštitutu Ljubljana

Onkološki inštitut Ljubljana zaradi trenutne epidemiološke situacije z današnjim dnem uveljavlja omejen in nadzorovan dostop v bolnišnico. Zapiranje vhodov se bo izvedlo postopoma tekom današnjega dne, vendar spremenjen način dostopa do Onkološkega inštituta (OI) v tem trenutku ne bo vplival na obravnavo bolnikov.

Vhod in izhod na OI za bolnike, študente, dijake in serviserje s predhodno najavo bo do nadaljnjega omejen na nadzorno triažno točko v stavbi E ob Ljubljanici (dosedanji dovoz za reševalce). Tam bo odgovorni zdravstveni delavec bolnike povprašal po znakih akutne okužbe dihal in glede bivanja ali potovanja na območjih, kjer so zaznali več primerov okužb z novim koronavirusom.

Zaprti bodo sprednji in zadnji vhod v stavbo C, vsi vhodi v stavbo DEH razen omenjene nadzorne točke, vsi vhodi iz druge kleti stavbe H in ostali pomožni vhodi. Za vse omenjene zaprte izhode velja, da so v primeru evakuacije prosti in prehodni.

Vstop na OI je dovoljen le samim bolnikom, torej brez spremstva, so še sporočili iz Onkološkega inštituta.