Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov je doslej višino regresa za prehrano med delom za subjekte v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma države, med katere sodi večina komunalnih podjetij, omejeval na 4,61 evra na dan. Medtem so delavci v podjetjih v zasebni lasti po kolektivni pogodbi komunalne dejavnosti za to prejemali 6,12 evra.

Novela popravlja razlikovanje med delavci v javnih podjetjih in delavci v podjetjih v zasebni lasti, saj bodo sedaj vsi prejemali isti znesek v višini 6,12 evra. Doslej so delavci v javnih družbah na letni ravni prejeli približno 340 evrov regresa za prehrano med delom manj kot delavci v podjetjih zasebnega sektorja.

Ob potrjevanju sprememb zakona je bilo sicer slišati opozorila, da bi višje povračilo stroškov za malico lahko zvišalo cene komunalnih storitev. Poslanci so zato pristojne pozvali, naj cen ne zvišajo. Opozorili so tudi, da bodo tisti zaposleni, za katere ne velja nobena kolektivna pogodba dejavnosti, tudi po spremembah zakonodaje ostali prikrajšani za višji znesek.