Lansko leto je bilo glede prihodkov iz naslova cestnin za Dars rekordno. Po predhodnih podatkih so zbrali kar 466 milijonov evrov, od tega slabo polovico, 195 milijonov evrov, od vinjet, kar pomeni približno sedem milijonov evrov več v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej. Prodaja vinjet z letnico 2019 je znašala 7,5 milijona evrov oziroma dobrih 210.000 vinjet več kot vinjet z letnico 2018. V promet so šle daleč najbolje tedenske vinjete, prodali so jih kar dobrih 4,9 milijona, od tega okoli 4,6 milijona za cestninski razred 2A, kamor spadajo osebna vozila. Za okoli 50.000, na skupaj več kot 1,58 milijona, je narasla prodaja mesečnih vinjet, za štiri odstotke oziroma 40.000 pa prodaja letnih vinjet; teh so prodali skupno okoli 940.000. Za malenkost se je zmanjšala le prodaja polletnih vinjet za motorna kolesa.

Dars
M24
Skupno število plačilnih nalogov za vse vrste vozil

V začetku leta letne vinjete, poleti tedenske

»Največ letnih vinjet sicer prodamo v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja, največ tedenskih in mesečnih pa v poletni turistični sezoni (junij–september). Največ tedenskih prodamo v tujini in na vstopu v Slovenijo (Darsova prodajna mesta in prvi bencinski servisi po vstopu v našo državo),« opažajo na Darsu in dodajajo: »Obdobje največje prodaje letnih vinjet je torej druga polovica januarja; za grobo primerjavo: če na primer na leto v povprečju prodamo skupno okrog 900.000 letnih vinjet, jih od tega po podatkih minulih let več kot 300.000 prodamo v drugi polovici januarja, medtem ko jih v prvi polovici januarja prodamo več kot 100.000, v prvi polovici februarja pa še približno 150.000.«

Še bolje kot v enakem obdobju lani pa je stekla tudi prodaja novih, rumenozelenih vinjet z letnico 2020. V prvem mesecu prodaje, decembru, je bila vrednost prodanih vinjet 22,93 milijona evrov, kar je za 0,9 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju prejšnjega leta. Prodali so 162.000 letnih vinjet. Cene in vrste vinjet so sicer ostale nespremenjene.

Za cestnine nevinjetnih vozil v desetih letih dvakrat več denarja

Prodaja vinjet se tako iz leta v leto povečuje. V zadnjem desetletju je Dars samo z vinjetami zaslužil kar 1,7 milijarde evrov. Precej več in vse več denarja je Dars iztržil tudi na račun cestnin za nevinjetna vozila. Medtem ko jim je leta 2009 iz tega naslova na račun kapnilo 130 milijonov evrov, so lani prejeli že dobrih dvakrat toliko evrov, kar 271 milijonov. V zadnjem desetletju so pobrali za kar 2,125 milijarde evrov cestnin za tovornjake, avtobuse in ves težji promet.

dars, plačilni nalogi
M24
Pobrali za 3,8 milijarde evrov cestnin

S cestnino financiramo avtocestno omrežje

Prihodki od cestnin so sicer v celoti prihodek družbe Dars. »Ko kupimo vinjeto, največkrat pomislimo, da plačamo le za čas, ko se bomo lahko neomejeno vozili po avtocestah. Toda slovenske avtoceste je bilo treba zgraditi. Poleg odplačila kreditov (trenutno je stanje dolga družbe Dars nekaj manj kot 2,1 milijarde evrov; vsako leto odplačamo dobrih 200 milijonov evrov glavnic in v povprečju še približno 40 milijonov evrov obresti na te kredite), najetih za zgraditev avtocestnega sistema, se iz cestninskih prihodkov gradijo novi avtocestni odseki, obnavljajo in vzdržujejo vozišča ter objekti, opremlja in posodablja se avtocestno omrežje. »S tem povečujemo prometno varnost in izboljšujemo komunikacijo (centri za nadzor prometa, videonadzorni sistem, avtomatski števci prometa, spremenljiva prometnoinformativna signalizacija v predorih ter na portalih nad avtocestami in hitrimi cestami),« pa na drugi strani visoke zaslužene zneske razlagajo na Darsu.

dars
M24
Lani v primerjavi z letom 2018 prodali 210.000 več vinjet

Lani tudi rekordno število glob

Čeprav se iz leta v leto proda več vinjet, pa se vse od leta 2013 povečuje tudi število izdanih glob. Cestninski nadzorniki Darsa so lani izdali skupno 58.067 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet, kar je največ od sredine leta 2008 dalje, odkar so vinjete obvezne za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah.

Poleg tega so lani izdali 8363 glob zaradi kršitev v okviru nadzora nad cestninjenjem tovornih vozil ter dodatnih 1589 zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa (sankcionirajo namreč tudi v teh primerih). Največ glob zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet izdajo poleti, in to v kar 90 odstotkih tujim voznikom.

Za uporabo cestninske ceste brez veljavne vinjete za določen cestninski razred je predpisana kazen 300 evrov oziroma polovička 150 evrov, s 500 evri globe pa voznike kaznujejo, če vinjete ne namestijo na vozilo z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenijo oziroma zmanjšajo učinkovitost lepila.