Od 31 dni v prvem mesecu je bila dovoljena mejna vrednost delcev PM10 presežena kar 17 dni. To je polovica letno dovoljenega števila dni. 

»Naročnik meritev je bila ptujska občina, na pobudo Liste Andreja Čuša. Meritve so se začele opravljati januarja letos. Od izvajalca meritev smo pridobili prve rezultate; povprečje delcev PM10 na vzorcih je bilo 56 μg/m3 – dovoljena mejna vrednost je 50 μg/m3. Preseganje dovoljene meje je bilo ugotovljeno za 17 dni v januarju. Glede na število delovnih dni v januarju in vikend omejitve tovornega prometa se sklepa, da je dovoljena vrednost presežena vsak delovni dan,« rezultate meritev komentira predsednik Zelenih in mestni svetnik Mestne občine Ptuj Andrej Čuš.

Glavni izvor onesnaženja z delci naj bi bil večinoma cestni promet, še posebno v urbanih središčih, v slabo prevetrenih kotlinah pa tudi izpusti iz kurilnih naprav ter industrijskih virov.

PROBLEM POMETAJO POD PREPROGO

Andrej Čuš
Č.G.
Andrej Čuš je prepričan, da gre za okoljski kriminal.

»Vesel sem, da so se končno realizirale naše svetniške pobude, da je treba na območju Ormoške ceste postaviti merilno napravo za kakovost zraka. Mnogokrat državni in lokalni organi takšne naprave postavljajo na mesta, ki niso problematična, samo da se problemi pometejo pod preprogo ali pa se sploh ne zaznajo. Zdravje in čisto okolje sta eni izmed naših prioritet delovanja v mestnem svetu in tudi na državni ravni. Onesnaženost zraka je prvi okoljski vzrok prezgodnje smrti v EU; zaradi onesnaženosti zraka namreč umre desetkrat več ljudi kot v prometnih nesrečah. Po podatkih OECD bo onesnaženost zraka v mestih do leta 2050 postala glavni okoljski vzrok umrljivosti po vsem svetu, pred onesnaženo vodo in pomanjkanjem sanitarnih storitev,« pravi Čuš in dodaja pomemben podatek: onesnaženost zraka v Evropi skrajšuje pričakovano življenjsko dobo za kar 8,6 meseca.

To je okoljski kriminal

Dejstvo, da so bila v Spuhlji v enem samem mesecu dosežena tako velika preseganja mej dovoljenega, Čuša izjemno skrbi: »Te rezultate bi lahko imenovali kot primer okoljskega kriminala ter kršenja zakonskih in ustavnih določb Republike Slovenije. Dejstvo je, da ne gre zgolj za problem ljudi ob Ormoški cesti, temveč problem cele občine in države.«

Mestni svetnik in predsednik Zelenih pričakuje, da bo občinska oblast prisluhnila in se ustrezno odzvala na najnovejše rezultate meritev.

So to novi argumenti proti sežigalnici?

»Hkrati ti rezultati pod velik vprašaj postavljajo 'upravičenost' postavljanja sežigalnice na Ptuju, saj bi ta še toliko bolj obremenila in onesnažila zrak. Tudi sam se zavedam, da je treba iti v korak s časom, zagotavljati razvoj in delovna mesta, a vse ima svojo ceno, hkrati pa obstajajo alternative, o katerih se ne želi govoriti – očitno so provizije premajhne. To je tudi opomin občinski oblasti, ki se mimo obveščanja javnosti na veliko pogovarja in lobira za postavitev sežigalnice na Ptuju; torej brez vednosti članov mestnega sveta in zainteresirane javnosti. In to stranke, ki se deklarirajo za ekološko-socialne,« dodaja Čuš in zaključuje, da pričakuje bolj učinkovit alternativen pristop k predelavi odpadkov: »Da ne bo kdo služil na račun zdravja.«