Konzorcij družb Markomark Nival, Nival invest in Ekorel je na razpisu sicer podal najustreznejšo ponudbo, vendar pa so se pojavili očitki, da so predložili ponarejeno referenco. Po razveljavitvi razpisa so obtožbe o ponarejeni referenci v gradbenem konzorciju zavrnili in na komisijo vložili zahtevek za revizijo. 

"Čeprav je 2TDK upravičeno dvomil o višini zidu za referenco, je napačno postopal, ko je razveljavil razpis," je pojasnil predsednik komisije Samo Červek. "Zakon nalaga, da je v primeru, ko podizvajalec ni zmožen izpeljati posla oz. njegova referenca ne drži, naročnik izvajalca dolžan pozvati k zamenjavi," je pojasnil Červek. "Kaj bo sedaj storil 2TDK, je njegova odločitev, najlažje pa bi bilo, da jih pozovejo k zamenjavi reference in če jo dobijo, lahko takoj zaključijo in imajo izvajalca," je dejal.

2TDK je razpis objavil lanskega marca, nato pa ga je avgusta razveljavil. Referenca najcenejšega ponudnika namreč ni bila ustrezna, ostali dve ponudbi pa naj bi krepko presegali ocenjeno vrednost. Pri referenci je sporna višina zidu, ki ga je Markomark Nival zgradil v Pesnici in ki naj ne bi presegala osmih metrov, kot trdijo v podjetju. 

Državna revizijska komisija v postopku revizije sicer ni ugotovila kršitev pri presoji, da podporna konstrukcija, izvedena v okviru referenčnega posla, ni visoka nad osem metrov v dolžini 50 metrov in da posledično vlagateljeva ponudba ni skladna z naročnikovimi zahtevami. Nepravilnosti pa so zaznali v ravnanju naročnika. 

Odziv

Odločitev Državne revizijske komisije spreminja dosedanjo prakso, ki smo ji sledili, so se danes odzvali v 2TDK. Strokovna komisija projektne družbe bo, kot so napovedali, v najkrajšem času sprejela eno od odločitev, ki jih predvideva zakon.

"Komisija napotuje 2TDK k ponovni presoji in daje ponudniku - konzorciju Markomark - možnost, da ponudbo popravi z imenovanjem novega, referenčnega podizvajalca, kar tudi pomeni novo referenco ter zamenjavo referenčnega kadra. In s tem komisija spreminja dosedanjo prakso," so v odzivu na danes javno objavljeno odločitev revizijske komisije navedli v 2TDK. Ob tem so poudarili, da so v času trajanja postopka javnega naročila in pri sprejemu svoje odločitve upoštevali zakonodajo in sledili praksi revizijske komisije. 

Spomnili so, da je revizijska komisija sicer "v popolnosti potrdila ugotovitve strokovne komisije 2TDK, da referenca, predložena s strani konzorcija Markomark, ni bila ustrezna. Zid ni visok najmanj osem metrov na dolžini najmanj 50 metrov", so navedli. To je ugotovila tudi meritev izvedencev gradbene stroke, ki jo je naročila komisija in ki je, kot so ocenili v projektni družbi za izgradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, podaljšala postopek odločanja za štiri mesece. 

Prepričani so, da bi komisija tak sklep lahko izdala že septembra lani. "Odločitev glede revizijskega zahtevka družb Ekorel in Markomark Nival je postopek javnega naročila vrnila v ponovno odločanje, v julij 2019. Strokovna komisija 2TDK bo na podlagi odločitve in ugotovitev revizijske komisije v najkrajšem času sprejela eno od odločitev, ki jo predvideva zakon o javnem naročanju," so še dodali.