Prvak SDS Janez Janša je v drugem krogu pogajanj za oblikovanje koalicije SDS, SMC, NSi in DeSUS v četrtek ocenil, da je, kar zadeva vsebino, možno oblikovati večinsko koalicijo. Seštevek prioritet potencialnih partneric kaže, da težave vidijo zelo podobno. Na prvi pogled pa je Janša ocenil, da za vse, kar bi si kdo želel, denarja ni. 

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je v četrtek opozorila, da je za DeSUS bistven program. Če ne bo sprejetih vsaj prvih nekaj prioritet in če ne bodo prejeli zagotovila, da jih bodo v dveh letih uresničili tudi v finančnem smislu, bodo pogajanja končali. 

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Največ sredstev se nanaša na področje zdravstva in skrbi za starejše, med njimi je tudi ustanovitev ministrstva brez listnice ali vladnega urada za demografska vprašanja.

Na njihovem seznamu je najprej splošno navedena ohranitev učinkovitega, kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. Skrajšanje čakalnih dob in celovita prenova zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ob hkratni pripravi in sprejemu zakona o dolgotrajni oskrbi. Nujen je predhodni dogovor o zagotovitvi stabilnih virov financiranja še pred pripravo ustreznih vsebin, so navedli. 

Pokojnine

Želijo zagotovilo za ustanovitev demografskega sklada za dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema in zaščito državnega premoženja. Izpostavljajo, da pokojnine zaradi izpada rednega usklajevanja med leti 2010-2015 še vedno zaostajajo za 5,6 odstotka, zato je po njihovem mnenju nujno določiti dinamiko dodatnega izrednega usklajevanja pokojnin. 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki podpira pogovore med strankami o možnosti za oblikovanje vlade, je danes sicer sporočil primeren rok za drugi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin. Ocenjuje, da bi ta lahko potekala v ponedeljek oziroma torek 24. oziroma 25. februarja.

Zahtevajo krajše prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka pokojnin na 63,5 odstotka, dvig minimalne pokojnine za polno pokojninsko dobo nad prag revščine, povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, izplačilo letnega dodatka v skladu s sistemskim zakonom ter redno in izredno usklajevanje. Želijo še ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin ter zagotovilo, da se v pridobljene pravice upravičencev do pokojnine ne bo posegalo. 

Med zahtevami na področju skrbi za starejše so tudi konkretnejše, in sicer dokončanje domov za starejše v Vrtojbi in Osilnici ter vsaj dva nova domova za starostnike iz javnih sredstev letno. Med prioritetami je sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja sklada kmetijskih zemljišč, povečanje samooskrbe na deficitarnih področjih, prenova zadružniškega sistema ter priprava in sprejem novele zakona o zadružništvu. 

V DeSUS so sicer poudarili, da se ob pogajanjih za novo vlado pripravljajo tudi na predčasne volitve. Postopki evidentiranja že potekajo, predsednica pa obiskuje pokrajinske odbore.