3. januarja dopoldan je v središču strnjenega naselja Dovje zaradi samovžiga materiala v lopi izbruhnil obsežen požar, ki je zajel dve stanovanjski hiši in dva hleva na treh domačijah. V požaru je nastala ogromna škoda, zato so oškodovanim družinam na pomoč priskočili sokrajani in drugi. Oblikovali so civilno pobudo Vsi smo Dovje in začeli sanacijo in zbiranje sredstev.

"Pokazalo se je, kako smo še vedno pripravljeni pomagati sosedu in vas Dovje, ki je že tako zgrajena na tesno, je pokazala, da so tesni in pristni tudi odnosi med krajani in če kje, potem na Dovjem stopijo skupaj," je izpostavil kranjskogorski župan Janez Hrovat. Na pomoč so namreč priskočili skoraj vsi vaščani.

Tako so prvi hlev, ki je bil najmanj poškodovan, že obnovili, pri čemer so brezplačno pomagali tudi obrtniki. Hkrati je na različne načine steklo zbiranje sredstev za sanacijo in pomoč družinam, ki poteka tako preko različnih dobrodelnih prireditev, kot preko Župnijske Karitas Dovje in po novem tudi prek sms-sporočil. 24. januarja bo potekal tudi veliki dobrodelni koncert.

"Upam, da se bodo občani odzvali in da bodo sprevideli, da je treba tudi finančno pomagati soobčanom," je izpostavil Hrovat, ki je tudi sam namenil letošnjo celoletno nagrado iz naslova nepoklicnega županovanja v višini 10.000 evrov za pomoč oškodovanim družinam. Občinski svetniki, ki so se v pomoč družinam odrekli tokratni sejnini, pa so podprli predlog, da občina iz rezervnega sklada za sanacijo nakaže 70.000 evrov.

Hkrati občina pomaga tudi na druge načine. Kot je povedal podžupan Bogdan Janša, ki je tudi član odbora Vsi smo Dovje, se sedaj ukvarjajo s tem, da bi obema družinama oziroma petim osebam, ki so ostale brez strehe nad glavo, pomagali prebroditi čas do izgradnje novih hiš, saj sta obstoječi povsem uničeni, za kar bo treba pridobiti projektante in gradbena dovoljenja.

Ena družina pri sorodnikih, druga v hiši Pr'Katr

Ena družina zasilno biva pri sorodnikih, druga pa v hiši Pr' Katr, ki jo nameravajo preurediti v dve ločeni bivalni enoti, v nasprotnem primeru bi lahko za začasno bivanje ene od družin usposobili prostore v nekdanji šoli. Kot je prepričan Hrovat, je ključno, da se sedaj sredstva prvenstveno namenijo za sanacijo škode in pomoč družinam, medtem ko lahko prenova kakšne ceste počaka.

Hkrati je obljubil, da bodo storili vse za zagotovitev čim večje požarne varnosti v vasi v prihodnje. Tako bodo na občini upoštevali predloge poveljnika Gasilske zveze Kranjska Gora Jožefa Lavtižarja za ureditev požarnega bazena in za pregled hidrantnega omrežja. Gasilci pa bodo korigirali načrt alarmiranja, tako da bo v primeru požara takoj alarmirana celotna gasilska zveza.

Lavtižar je sicer celotno gasilsko akcijo ocenil kot optimalno, pri čemer so imeli tudi srečo, da je bilo v tistem obdobju zadosti vode. V intervenciji so sodelovala vsa prostovoljna gasilska društva v občini in jeseniški poklicni gasilci. Skupaj so omejili požar in preprečili njegovo širitev po strnjenem naselju z vrsto hiš in gospodarskih poslopij, v katerih je veliko vnetljivih snovi, od sena do strojev, dostopi za intervencijska vozila pa so ozki.