Biti energetsko čim bolj učinkoviti in hkrati prijazni do okolja je tudi zaveza Slovencev. V ta namen se piše strateški dokument, imenovan Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki predstavlja strategijo za obdobje do leta 2030, s pogledom do leta 2040, določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje (emisije TGP in OVE), energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

NAGODE PRIPRAVIL REŠITVE

Nujnih ukrepov se zaveda tudi Zvone Nagode, direktor podjetja NMC, d. o. o., iz Logatca. V ta namen je pripravil konkretne rešitve, za katere meni, da bi jih bilo treba implementirati v NEPN. V osnovi gre za razpršeni naravi prijazen sistem pridobivanja električne energije in pretvorbe odpadkov v energijo, h kateremu lahko prispeva prav vsak posameznik, ki to zmore. Zakaj je Nagode pripravil rešitve? Zato, ker pravi, da ga skrbi, saj »to, kar je do zdaj predstavila država, niso rešitve«.

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Nagode predlaga, da odpadke pretvorimo v nam sprejemljivo energijo. Odpadno embalažo, organske odpadke in lesno biomaso predelamo v etanol. Obstoječe termoelektrarne opremimo s sodobnimi uplinjevalniki in dogradimo plinske turbine. S tem pridobimo najmanj 35 odstotkov več električne energije. Nadalje Nagode predlaga vgrajevanje mikronaprav CHP za tiste, ki so priključeni na plinsko omrežje. Svoj dom lahko tako ogrevate in hkrati proizvajate električno energijo. Naprava namreč iz istega vira ustvari toplotno in električno energijo.

Vgradnja mikronaprav CHP, sončne, vetrne elektrarne, vse to je velik finančni zalogaj za posameznike, zato bi morala ključno vlogo pri teh investicijah po mnenju Menarda in Nagodeta odigrati država. »Brez podpore države je to nemogoče,« pravi Nagode. Potrebne bi bile spodbude s subvencijami ali ugodnimi krediti, da bi projekt lahko stekel in poskrbel za boljšo družbo in okolje. 

Rešitev so tudi otočne solarne elektrarne in vetrne elektrarne. A ker gre pri teh dveh za nestanoviten vir energije, Nagode predlaga hranilnike energije, ki poskrbijo, da se energija ohrani tudi takrat, ko ni sonca ali vetra. Direktor NMC, d. o. o., opozarja tudi na propadanje lesne biomase po poljih in gozdovih. Po njegovem mnenju bi lahko z uporabo sodobnih tehnologij ta potencial dobro izkoristili za proizvodnjo elektrike in toplote. Vse naprave pa morajo biti opremljene z ustreznimi filtrskimi napravami za preprečevanje onesnaženosti zraka s prašnimi delci. S tovrstno razpršeno proizvodnjo električne energije tako ne bi bilo treba povečevati zmogljivosti daljnovodov in transformatorskih postaj, saj gospodinjstva in gospodarski objekti proizvedejo dovolj energije zase in za svojo električno mobilnost.

EKOLOGIJA

Zvone Nagode misli tudi na okolje. Med svoje predloge je zapisal tudi vračilo embalaže, za kar bi posameznik dobil dobroimetje. Uporaba avtomatov za točenje mleka, detergentov in podobno bi znatno zmanjšala uporabo embalaže. Kot je ob tem spomnil, njegovi predlogi niso nič novega: »S tem se samo vračamo 50 let v preteklost, ko smo vse to že poznali, a smo prenehali uporabljati, ker ni bilo težav z odpadki.« Enako meni tudi župan Logatca Berto Menard, ki pravi, da so rešitve predstavili že pred leti, a ker takrat še ni bilo večjih težav, se ni nihče kaj dosti brigal zanje. Ob tem dodaja: »Začeti moramo pri sebi, da bomo lahko rešili svet.«