Leto 2019 se je dokončno poslovilo, s tem pa se je iztekel tudi rok, do katerega so lahko davčni zavezanci državi sporočili, da bodo del dohodnine poklonili.

Davčni rezident lahko zahteva, da do največ 0,5 odstotka odmerjene dohodnine podari za financiranje splošnokoristnih namenov, torej različnim društvom in nevladnim organizacijam, ter za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
Zavezanec lahko sicer del dohodnine nameni le upravičencem, seznam katerih je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS (Furs).

Skoraj polovica gasilskim društvom

V zadnjem tednu starega leta ste lahko na naši spletni strani www.svet24.si sodelovali v anketi, v kateri smo vas povprašali, komu ste v letu 2019 namenili del dohodnine.

Daleč največ sodelujočih v anketi je lani del dohodnine namenilo različnim gasilskim društvom, kar 42 odstotkov. Naslednji najbolj priljubljeni naslovnik donacij so nevladne organizacije, tem je del dohodnine lani namenilo 15 odstotkov sodelujočih v spletni anketi, medtem ko jih je 11 odstotkov sredstva prepustilo državnemu proračunu.

Da politične stranke med državljani niso ravno najbolj priljubljena združenja, dokazuje tudi naša anketa, saj so jim del dohodnine namenili le trije odstotki sodelujočih. Slaba tretjina je del dohodnine namenila drugim organizacijam.

volitve
STA
Najmanj anketiranih je del dohodnine namenilo političnim strankam.

Gasilci prek spleta

Komu ste letos namenili dohodnino?

- Gasilskemu društvu 42 %

- Nevladni organizaciji 15 %

- Državnemu proračunu 11 %

- Politični stranki 3 %

- Drugo 30 %

Da je največ sodelujočih v anketi del dohodnine namenilo gasilcem, je mogoče pripisati tudi temu, da so gasilci stopili v korak s časom; Gasilska zveza Slovenije je namreč pred kratkim začela uporabljati nov način spletnega zbiranja donacij: davkoplačevalci lahko obrazec za doniranje pol odstotka dohodnine oddajo prek prve slovenske spletne donatorske platforme, torej jim obrazca ni treba pošiljati po pošti oziroma donacije opraviti z digitalnim potrdilom na e-Davkih.

Na gasilski zvezi ugotavljajo, da vsaj polovica sredstev, ki bi jih davkoplačevalci iz naslova dohodnine lahko donirali različnim društvom, ostane državi, zato želijo poskrbeti za to, da bi se ljudje s pomočjo elektronskih donacij, ki jih ponuja društvo za napredne humanitarne rešitve Kovanček, lažje odločili zanje. Po oceni gasilske zveze je največja prednost platforme ta, da za podpis in oddajo obrazca ni več potrebno digitalno potrdilo, saj ga nadomesti elektronski podpis.

Do pet donacij letno

Davčni zavezanec lahko sicer določi več prejemnikov donacije, a največ pet, saj lahko posamezni organizaciji nameni najmanj 0,1 odstotka dohodnine.

Odločitev o donaciji pa ne velja le za leto, v katerem ste oddali obrazec, temveč vse do takrat, ko oddate nov obrazec, s katerim davčni upravi sporočite, da boste del dohodnine podarili drugi oziroma drugim organizacijam.