Kljub zaostritvam pogojev za odobritev stanovanjskih kreditov, kar je možnosti nakupa nepremičnin zmanjšalo ali onemogočilo precej Slovencem, je še vedno kar nekaj takih, ki trenutno vseeno kupujejo nov dom. Med njimi je tudi Ljubljančanka Nina, pri kateri pa ni šlo vse gladko. 

Poročala nam je o tem, da se je, ker ji je bila na podlagi oglasa neka nepremičnina všeč, z nepremičninsko agencijo, ki zastopa lastnika hiše, ki je predmet prodaje, dogovorila za ogled objekta. Na ogledu ji je nepremičninski agent dal v podpis neke papirje. Mislila je, da podpisuje samo izjavo – potrdilo o ogledu. Šele doma je ugotovila, da je podpisala pogodbo o posredovanju, s katero je agencijo najela, da jo zastopa in da ji, če bo to hišo kupila, lahko zaračuna provizijo (v njenem primeru to predstavlja dva odstotka), ki je vnaprej določen finančni znesek, ki ga ob uspešni prodaji oziroma nakupu poravna naročnik storitve.

Ne ve, kako naprej

Pri tem jo skrbita dve stvari: prva, da ji niso dali vedeti, kaj podpisuje, druga, da ne vidi smisla, da ista agencija zastopa obe strani. To ima za navzkrižje interesov. Bralka je namreč prepričana, da ne more ista agencija korektno zastopati obeh: »Zame bi bilo najbolje, da bi me zastopala neka druga agencija, da bi lahko ščitila samo moje interese, pravice. A zdaj, ker mi pogodba tega ne dovoljuje, ne morem najeti svoje agencije. Četudi si jo najdem, sem njim še vedno primorana plačati dvoodstotno provizijo.« 

Jezna je torej, ker bi hišo rada kupila, a ji je zaradi vsiljene pogodbe zdaj možnost, da ima svojega agenta oziroma agencijo, ki bi v poslu zastopala samo njene interese, odvzeta. Pogodbe zdaj ne more več razdreti, saj agencija tega ne dovoli. To pomeni – tako je zapisano v pogodbi – da lahko posel opravi samo z njimi, brez vpletanja tretje agencije v zadevo, in da mora njim plačati dva procenta provizije za njihove usluge, katerih izvedba pa je po njenem prepričanju vprašljiva, saj nikoli ne moreš obe strani zastopati enako korektno. V prvi vrsti pa za njihove storitve ni prosila.

Niso ji pojasnili …

Poudarila je, da je agent na ogledu ni seznanil s tem, kaj je vsebina dokumenta, ki ga podpisuje, samo pomolil ji ga je v podpis. Prepričana je, da bi jo moral na kraju samem jasno seznaniti s tem, kaj piše v dokumentih. Meni, da bi bilo sicer najbolje tako pogodbo poslati že prej v vpogled. Sprašuje se, ali je tako postopanje agencije pravilno, torej zakonito, ter kako, če sploh, je mogoče pogodbo razdreti ali izničiti.

Nadzor nad poslovanjem nepremičninskih agencij izvaja Tržni inšpektorat RS, ki je povedal, da tako ravnanje zakon o nepremičninskem posredovanju posebej ne ureja, »lahko pa bi se to štelo kot nepoštena poslovna praksa v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami. Če se v postopku ugotovi, da podjetje uporablja nepošteno poslovno prakso, se lahko njeno uporabo z odločbo prepove, hkrati pa takšno ravnanje predstavlja prekršek, za katerega je predpisana globa«.

Konkreten odgovor, so dejali, je mogoče podati samo na podlagi ugotovitev inšpekcijskega pregleda in vseh okoliščin. Povedali so še, da glede na to, da Tržni inšpektorat RS pri nadzoru zasleduje varstvo javnega interesa, nima podlage za poseganje v konkretno pogodbeno razmerje.

Grozi jim globa

»V skladu z zakonom o nepremičninskem posredovanju je pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami sklenjena za določen čas največ devet mesecev, stranki pa lahko kadarkoli odpovesta pogodbo, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Če se pogodbeni strani o odstopu ne moreta sporazumeti, o tem lahko odloča sodišče,« so pojasnili in izpostavili, da kadar nepremičninska družba posreduje tako za kupca kot za prodajalca, mora v skladu z 21. členom zakona o nepremičninskem posredovanju »naročitelja jasno in pisno opozoriti o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev, za katere nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami. Ravnanje v nasprotju s to določbo predstavlja prekršek, za katerega je predpisana globa.«