Na naše uredništvo so se obrnili nekateri starši otrok, ki obiskujejo zasebno Waldorfsko šolo v Ljubljani, ker ob plačilu šolnin dobivajo položnico za poseben prispevek za gradnjo nove šole, čeprav je bila ta zgrajena že pred več leti.

Šlo naj bi sicer za prostovoljni prispevek v višini več kot 12 evrov na mesec, a starši opozarjajo, da na položnici to ni razvidno, prav tako prejemnik sredstev ni waldorfska osnovna šola, temveč Ustanova za izgradnjo nove Waldorfske šole Ljubljana. Čeprav naj bi šlo za prostovoljni prispevek, je na položnici naveden rok za njeno plačilo.

Starši nasedli

»Prva leta smo, kolikor nam je bilo znano, prispevek plačevali vsi, nato pa je bilo vse več takih, ki ga sploh niso plačevali. Starši, ki prispevka ne plačujejo, pravijo, da ga ne plačujejo zato, ker je nova šola že zgrajena,« so zapisali starši, ki pa se zaradi strahu pred morebitnim šikaniranjem njih in njihovih otrok na šoli javno ne želijo izpostavljati z osebnimi podatki.

»Govori se, da jim verjetno s tem mi starši odplačujemo gradbeni kredit. Ni 'fer' do nas, ki smo očitno nasedli in vsa leta pridno plačevali, da drugi starši ne dajo nič. Lastniki pa pobirajo denar in nam niti ne povedo odkrito, da v bistvu nikomur ne bi bilo treba plačevati. Na položnicah nikjer ne piše, da gre za prostovoljni prispevek. Kot se zdi, smo bili grdo izigrani. Če že plačujemo, naj plačajo vsi enako, če je sploh zakonito, da to zahtevajo. Če ni, pa naj vsem nam, ki smo plačevali vsa ta leta po nepotrebnem, vrnejo denar,« so še izpostavili v pismu. Ob tem jih tudi moti, da jim nihče ni nikoli pojasnil, kam gre denar.

Uradno sredstva za novo šolo, dejansko za vzdrževanje?!

Na ljubljansko waldorfsko šolo smo naslovili nekaj vprašanj, saj nas je med drugim zanimalo, zakaj ustanova pobira denar za izgradnjo nove šole, če je ta že zgrajena, in koliko sredstev letno zberejo na ta račun. Ob tem smo izpostavili tudi bojazen staršev, da s prostovoljnimi prispevki v resnici plačujejo kredit za izgradnjo novega prizidka, ki je učence sprejel jeseni leta 2012, a so bili odgovori zelo skopi, saj nam na večino naših vprašanj niso odgovorili.

Kordiš
STA
Direktor waldorfske osnovne šole v Ljubljani Iztok Kordiš na večino naših vprašanj ni odgovoril.

»Ustanova za izgradnjo nove Waldorfske šole Ljubljana je bila ustanovljena za zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev in za omogočanje prostorskih pogojev za Waldorfske šole Ljubljana. Namen ustanove je trajen in splošno koristen. Ustanova z zbiranjem dodatnih sredstev skrbi za adaptacijska in vzdrževalna dela na objektih, kjer potekajo dejavnosti vrtca, osnovne in srednje šole,« je sporočil direktor waldorfske šole Iztok Kordiš. Ob tem je še zapisal, da prostovoljne prispevke zbirajo s pomočjo donacij, staršev in zaposlenih.

Čeprav nam niso razkrili, koliko sredstev zberejo na ta račun, smo pridobili podatke o poslovanju Ustanove za izgradnjo nove Waldorfske šole, ki je bila ustanovljena leta 1999. Iz spletne aplikacije Gvin je razvidno, da ustanova, ki je neprofitna, zadnja štiri leta beleži od slabih 40.000 evrov do nekaj več kot 45.000 evrov letnih prihodkov. Od leta 2015 do danes pa je od države dobila še 6970 evrov, je razvidno iz spletne aplikacije Erar.