Popoldanski in večerni obiskovalci šolskega igrišča in atletskega stadiona v Šentjerneju se zadnje čase srečujejo s hudim problemom. Gre zlasti za otroke in mladino, ki tam trenirajo atletiko in nogomet, in ker jih Romi nadlegujejo, ustrahujejo, prosjačijo za denar oziroma jim kradejo, si ne upajo več sami na trening in domov. Na te težave je na zadnji občinski seji opozoril svetnik Jože Vrtačič (Mladi za aktiven Šentjernej), ki je predsednik Atletskega kluba Šentjernej, pa tudi kot šentjernejski podžupan je zadolžen za mlade, športnike in kulturnike.

»Klicali so nas starši, ki so opozorili tudi policijo, ta pa se ne odziva, ker menda ne more storiti nič, dokler ni kakega incidenta. A nekaj je treba narediti, morda bi šola morala razmišljati o varnostniku, skratka, tega ne smemo dopustiti,« je dejal Vrtačič in pozval romsko svetnico Darko Brajdič, da še ona reče kaj na to temo. Ta je za te težave slišala, a pravi, da ni rečeno, da gre le za šentjernejske Rome. »Menda prihajajo iz Dobruške vasi,« je rekla.

jože vrtacic
lm
Šentjernejski podžupan Jože Vrtačič

Prijav kaznivih dejanj policija ni prejela

»S Policijske uprave Novo mesto smo prejeli nekaj pojasnil, a kot običajno Romov ne omenjajo, ker policija pač ne vodi evidence po narodnosti, torej posebej za Rome.« Alenka Drenik sporoča, da so se letos posamezni klubi in društva obrnili na vodstvo šole in občino, ker naj bi v popoldanskem času posamezniki motili treninge in vadbe, ki potekajo na igrišču. »Šentjernejski policisti so se odzvali in večkrat opravijo nadzor igrišča, da bi preprečili kršitev javnega reda in miru. Pri svojem delu kršitev niso opazili, prav tako niso prejeli prijav, ki bi se nanašale na konkretne kršitve ali kazniva dejanja,« pravi. Letos so prejeli prijavo le v enem primeru, in sicer oktobra, ko je kršiteljica na igrišču motila pouk otrok – dvema otrokoma je onemogočala dostop do žoge. Policisti so takrat vzpostavili javni red in mir ter kršiteljici izdali plačilni nalog. 

Omenja se možnost zaposlitve redarja v šoli

Na Policijski upravi Novo mesto obljubljajo, da bodo z nadzori območja igrišča nadaljevali, da bi preprečili kršitve javnega reda in miru ter občanom omogočili nemoteno uporabo. Sicer pa igrišče dopoldne za svoje dejavnosti uporabljata le osnovna šola in bližnji vrtec, popoldne pa je dano v uporabo vsem občanom ter velja le omejitev dostopa s kolesi in prepoved vstopa za pse. Vrata igrišča so popoldne torej odprta, igrišče je na voljo vsem in težko je zagotavljati varnost.

»Vse uporabnike igrišča pozivamo, da ob kršitvah in drugih protipravnih ravnanjih takoj obvestijo policiste, ki se bodo odzvali in ukrepali v skladu s svojimi pooblastili,« pravi Drenikova. Občinski svetniki so v razpravi omenjali tudi možnost redarja v šoli, zelo verjetno pa bo problematika z nadlegovanjem Romov še kakšna točka dnevnega reda občinske seje, na katero bodo povabili vse vpletene oziroma odgovorne.

sentjernej stadion
Foto: Dolenjski list
Otroci si ne upajo več sami na trening.