Starši, ki se lahko po pomoč obrnejo na svoje starše, torej babice in dedke, so tu v prednosti, saj delodajalci niso ravno navdušeni nad bolniškimi izostanki. Če stari starši ali varuške niso na voljo, pa staršem ne preostane drugega, kot da eden od njiju vzame bolniški dopust za nego družinskega člana. Raziskali smo, komu in za koliko časa pripada bolniški dopust za otroka ter koliko znaša v tem primeru nadomestilo.

Komu pripada bolniška za bolnega otroka?

Na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pojasnjujejo, da pravica do nadomestila zaradi nege otroka pripada enemu od staršev oziroma rejniku in skrbniku, kadar otroka dejansko neguje in varuje, oziroma zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju, kadar dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. To pravico lahko upravičenec uveljavlja do dopolnjenega 18. leta otrokove starosti, oziroma dokler traja roditeljska pravica.

Koliko časa lahko traja?

80 odstotkov osnove plače znaša nadomestilo za nego družinskega člana. 

Pravica do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana traja v posameznem primeru največ do sedem delovnih dni, za otroke do sedmega leta starosti ali starejše zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadete otroke pa do 15 delovnih dni. Pristojni imenovani zdravnik lahko izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila, kadar to terja zdravstveno stanje ožjega družinskega člana, vendar največ do 30 delovnih dni za nego otrok do sedmega leta starosti ali starejših zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetih otrok, za nego drugih ožjih družinskih članov pa do 14 delovnih dni. Imenovani zdravnik lahko izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila za nego otroka, in sicer kadar je taka odsotnost potrebna zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja otroka oziroma v drugih izjemnih primerih. Taka odsotnost ne more biti daljša od šestih mesecev. Na predlog strokovnega kolegija za pediatrijo univerzitetnega kliničnega centra lahko imenovani zdravnik podaljša trajanje pravice do nadomestila plače za nego otroka, in sicer kadar je to potrebno zaradi hude možganske okvare, rakavih obolenj ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja.

Kaj pa nadomestilo plače?

Za nego družinskega člana vam pripada nadomestilo plače v višini 80 odstotkov osnove. Za spremstvo, ki ga odredi zdravnik, vam do 90 koledarskih dni zadržanosti od dela pripada nadomestilo plače v višini 70 odstotkov osnove, nad 90 dni pa nadomestilo v višini 80 odstotkov osnove.