Koncern Eti ima v Sloveniji pet podjetij, in sicer Eti Elektroelement, Proplast, Prostik, Recivar in Splet. 

Za ta korak so se odločili zaradi vpliva spremenjenega zakona o minimalni plači, predvsem izločitve vseh vrst dodatkov iz obračuna. Iz družbe Eti so sporočili, da se bodo plače v naslednjem letu dvignile vsem zaposlenim, ne le tistim z najnižjimi plačami, saj bi morebitna povečana uravnilovka negativno vplivala na motivacijo večine zaposlenih. Povprečni dvig plače bo več kot 10-odstoten. 

Eti, ki se ukvarja s proizvodnjo elektrotehničnih izdelkov, bo vpliv dviga plač nadomestil z dodatnimi investicijami v tehnološko opremo, optimizacijo poslovnih procesov in selitvijo manj donosnih programov v tujino. 

Letošnje poslovanje koncerna Eti je zelo dobro, so navedli v družbi. Ustvarjeni prihodki v prvih devetih mesecih so za devet odstotkov višji od primerljivih lanskih, višji je tudi dobiček. 

Koncern Eti je lani ustvaril 123,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov več kot leto prej, medtem ko je čisti dobiček porasel za okoli 30 odstotkov na 4,2 milijona evrov. Za naložbe so lani namenili 7,1 milijona evrov, je razvidno iz lanskega poslovnega poročila, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa. V koncernu za letos načrtujejo tako rast čistih prihodkov od prodaje kot čistega dobička.