Kot pravita solastnika, ki imata še lokal v Spuhlji, kjer poslujejo že 25 let, takšnega nagajanja sosedov nista vajena. Bezjakova namreč vztrajata, da soseda povsem neupravičeno v njun lokal neprestano pošilja tako policijo kot inšpekcijske službe: »Vse z namenom, da nagaja. Z drugimi sosedi nisva nikoli imela težav. Gotovo slišijo glasbo in goste, a so razumevajoči, iščemo kompromisne rešitve. Z družino Turin smo se poskušali večkrat pogovarjati, a zmeraj neuspešno. Turinova vztraja pri tem, da lokal ne spada v to okolje, da je to spalno naselje in da so bili prej tu, pa čeprav imajo tako lastniki objekta kot mi, najemniki, vsa ustrezna obratovalna dovoljenja.«

Je gostinstvo »umazana obrt«?

Ker sta želela pokazati pripravljenost za dogovor, naj bi tudi velik del terase prestavili s tlakovanega dela na zelenico, kar pa sosedom naj ne bi zadoščalo. Po besedah Bezjaka so se lastniki hiše, ki stoji neposredno ob lokalu, nenehno pritoževali tudi nad prejšnjimi najemniki lokala, ko je bila v njem trgovina z belo tehniko: »Nič jim ne ustreza!« Lokal Villa Monde obratuje med tednom ter v nedeljo do 23. ure, v petek in soboto do 2. ure, ob podaljšanem delovnem času imajo delovni čas do polnoči. »V gostinstvu ni donosov kot pred 20 leti. Boriš se, delaš, potem pa ti sosedje nagajajo. Ko mi je gospa Turin dejala, da je gostinstvo umazana obrt, sem se z njo nehal pogovarjati. Če meni, da bom zaradi nje ali njenega položaja odšel, se moti. Mi bomo vztrajali, zaradi naših strank in dejstva, da počnemo vse v skladu s predpisi. Niti enega samega zvočnika nimamo na terasi, pa nenehno govorijo o hrupu,« dodaja Bezjak. Razlog, da sta Bezjakova želela z javnostjo deliti zaplete, ki jih imajo s sosedo, je dogajanje na javni obravnavi odloka o podaljšanju delovnega časa gostinskih lokalov. Tudi tam je namreč največji del dialoga potekal ravno med njimi. Očitki, pa tudi nekatere žalitve so bili izrečeni pred vsemi navzočimi.

villa monde
villamonde.com
Velik del terase so prestavili s tlakovanega dela na zelenico, kar pa sosedom naj ne bi zadoščalo.

Turinova od občine pričakuje bolj »individualiziran« odlok

Erika Turin, stanovalka na Maistrovi cesti na Ptuju, tik ob lokalu Vila Monde, je dejala, da je svoje povedala že na obravnavi in da spora s sosedom ne želi reševati prek medijev: »Za to obstajajo drugi organi.« Je pa, kot pravi, na občino že podala svoje pobude in predloge glede na pripravljeni osnutek odloka. Prepričana je, da mora ta opredeljevati (poleg upoštevanih) še kakovostne dejavnike. »Jasno je treba definirati pogoje, ki jih morajo posamezni gostinci izpolnjevati. Nujno je, da se postavijo merila, za katera je zaželeno, da upoštevajo kakovostni vidik, možnost individualizacije posamezne situacije, ne le območja. Nekatere sosednje občine to imajo. To pogrešamo v odloku. Merilo, ki bo občinskim organom omogočalo proučiti posamezno situacijo. Ne nazadnje sta tudi ministrstvo in ustavno sodišče prepoznali, da je na podlagi prijav policiji to brez veljavnega odloka težko urejati,« vztraja Turinova. Kot pravi, je v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj jasno zapisano, da prihod novega gostinca ne sme poslabšati bivalnih razmer v stanovanjskem naselju.

Nesprejemljivo se ji zdi, da je imela gostilna, ki meji na njihovo hišo, 53-krat v letu podaljšan obratovalni čas.