Pred dnevi je poslanec Slovenske nacionalne stranke podal pobudo, da bi vsi mladostniki, tako dekleta kot fantje, takoj po zaključku srednje šole za eno leto odšli v vojsko. Poziva torej k ponovni uvedbi služenja vojaškega roka. Ob tem je v pobudi zapisal: »Ženske so vse bolj zgrožene nad dejstvom, da so moški vse bolj mehkužni, neiznajdljivi, občutljivi, niso primerni ne za moža, ne za gospodarja, ne za očeta. Takšno služenje bi mladim, ne glede na spol, koristilo tudi pri izboljšanju njihove kondicijske pripravljenosti, v tem času bi se seznanili z osnovnimi varnostnimi in bivanjskimi vprašanji, se navadili na red in disciplino, pridobili znanja s področja domovinske vzgoje, s čimer bi postali bolj zrele osebnosti ter se zaradi tega lažje vključili v nadaljevanje študija ali pa na trg dela.«

MNENJE VLADE:

Vlada Republike Slovenije se v celoti zaveda težav, povezanih z upadanjem številčnega stanja tako poklicnih pripadnikov Slovenske vojske kot pogodbenih pripadnikov njene rezervne sestave, kar je predvsem posledica večletnega zmanjševanja finančnih sredstev za vojaške potrebe. Zato velike napore vlaga v to, da bi se ta kadrovski primanjkljaj ustrezno zmanjšal oziroma uskladil z načrtovanim številčnim stanjem, kot ga določajo strateško usmerjevalni dokumenti države na področju obrambe, še zlasti Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025. V tem smislu, poleg postopnega povečevanja obrambnega proračuna, veliko pozornost posveča zlasti izboljšanju delovnopravnega položaja poklicnih pripadnikov Slovenske vojske, oblikovanju boljših rešitev sistema pridobivanja in zadrževanja kadra v strukturah Slovenske vojske, povečanju možnosti prostovoljnega služenja vojaškega roka ter pogodbenega opravljanja vojaške službe v pogodbeni rezervi Slovenske vojske, vključno z njenim preoblikovanjem in podobno. Že ti ukrepi, če bodo seveda dali želene učinke, bodo omogočili, da bo Slovenski vojski, ob ustrezni naslonitvi na evroatlantske povezave, katerih članica je, uspelo obraniti državo pred vojaškimi grožnjami, in tudi brez morebitne ponovne uvedbe obveznega služenja vojaškega roka. Razlogi, ki jih za slednjo rešitev v drugem delu svoje pisne poslanske pobude navaja poslanec Jani Ivanuša, pa za takšno odločitev, vsaj po oceni Vlade Republike Slovenije, ne morejo biti niti pravni niti vsebinsko relevantni.

REZULTATI ANKETE:

Ali bi se strinjali s ponovno uvedbo služenja enoletnega vojaškega roka za dekleta in fante?

Da, to se mi zdi smiselno in nujno. (38,3 %)

Da, ampak samo za fante. (26,2 %)

Da, vendar krajše od enega leta. (15,2 %)

Ne, ker mladostniki s tem izgubijo leto življenja. (2,4 %)

Ne, ker mora država drugače poskrbeti za obrambo. (9,5 %)

Ne, to je že zdavnaj preživeto. (7,9 %)

Nimam mnenja. (0,5 %)