Peticijo za svobodno plovbo po reki Soči in Koritnici je podpisalo 1317 posameznikov iz 33 držav, zbrane podpise pa so na današnjem protestnem shodu pred občinsko stavbo v Kobaridu predali predstavnikom občine. Na shod so povabili tudi župane Kobarida, Bovca in Tolmina, vendar se ga niso udeležili. Protestnega veslanja s kajaki po Soči pa se je danes udeležilo preko 100 ljubiteljev Soče iz šestih držav.

V občinah Zgornjega Posočja je v obravnavi predlog novega odloka o upravljanju z reko Sočo, s katerim bi se v prihodnjih letih precej povišale cene dovolilnic za plovbo kajakašev in raftarjev.

"Nov odlok je načrt bogatenja občin na račun nič krivih kajakašev, taistih ljudi, ki so v 60. letih preprečili potopitev doline z jezovi, v 80. letih pa glas o dolini Soče ponesli v svet in se še vedno borijo za divjo Sočo, ki vsem prinaša koristi," je povedal eden od organizatorjev protesta Rok Rozman, ki je opozoril, da bi tak občinski odlok ljudi ponovno odvračal od narave, od reke, ki je javno dobro.

Rozman je prepričan, da je predlagani odlok najbolj diskriminatoren do kajakašev, saj vstopno-izstopne poti do reke uporabljajo tudi drugi, pohodniki, kopalci, ribiči: "Za to infrastrukturo pa plačujemo samo kajakaši, še najbolj pa bi bili prizadeti domačini, ki dnevno uporabljamo Sočo."

Zato se je gibanje, ki se prvenstveno bori za reke brez jezov in hidroelektrarn na Balkanu, odločilo za protestni shod in peticijo. Prepričani so namreč, da že z zdajšnjim odlokom, ko kajakaši za dnevno dovolilnico plačajo po tri evre, občine v Zgornjem Posočju z dovolilnicami poberejo dovolj denarja za urejanje infrastrukture. Strinjajo se, da je v ta namen treba nekaj prispevati, vendar je po njihovem mnenju predlagano povišanje previsoko.

Pripravili so celo svoj predlog, s katerim bi občine lahko dobile več denarja kot s prodajo dovolilnic. Ob vstopno-izstopnih točkah naj bi začele pobirati parkirnino in tako porazdelile stroške med vse, ki prihajajo k reki Soči in tam parkirajo. Sedaj pa preko dovolilnic plačujejo le kajakaši, je dodal Rozman.

"Že sedaj so občine s prodajo dovolilnic dobile več denarja, kot so ga nazaj vrnile za urejanje infrastrukture, viške pa so si razdelile med seboj. Del sredstev bi lahko občine vrnile nazaj v reko Sočo in Koritnico, za recimo renaturacijo določenih odsekov, saj je tudi Soča že precej regulirana, ter se da s preprostimi ukrepi izboljšati poplavno varnost in povečati biodiverziteto," je še poudaril.