"Ko je ogroženo zdravje potrošnikov, še posebej ranljivih skupin, in je do kontaminacije prišlo s prepovedanimi dejanji, ne moremo govoriti le o prekrških, ampak morajo biti sankcije ustrezne teži kršitve. Nova afera z mletim mesom in mesnimi pripravki zato pod vprašaj postavlja zaupanje potrošnikov do trgovcev na eni strani in transparentnosti procesa uradnega nadzora na drugi," so izpostavili na ZPS.

V ZPS se po besedah predsednice zveze Brede Kutin zavedajo, da ni možno popolnoma preprečiti zlorab, skrbi pa jih, kako se ob tem ukrepa.

"Večmesečno čakanje na izvedbo ponovnega uradnega nadzora, čeprav so bile nepoštene prakse zaznane že junija, nam poraja dvome v učinkovitost nadzora. Pretekla je cela sezona peke potencialno nevarnih mesnih pripravkov na žaru, preden je bil potrošnik obveščen o odkritih nepoštenih praksah," je poudarila Kutinova.

Po njenih pojasnilih v času sezone in popustov nekatere družine kupujejo na zalogo in živila zmrzujejo, zato bi ob pravočasnem obveščanju potrošniki potencialno nevarne izdelke lahko vrnili ali zavrgli.

"Menimo, da bi moral biti potrošnik zaščiten s pravočasnim obveščanjem o kršitvi, nadzor pa opravljen dosledno, saj so sicer kršene potrošnikove osnovne pravice, še posebej pravica do varnih proizvodov na trgu ter pravica do obveščenosti," je poudarila predsednica zveze.

V ZPS tako poudarjajo, da bi moralo biti v tem in podobnih primerih informiranje enostavno, pravočasno in celovito, ter da bi moralo v prvi vrsti varovati zdravje državljanov. Ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozivajo k bolj transparentni komunikaciji in ustreznem sankcioniranju.

"S tem bi prispevali k enakopravnem delovanju trga ter varovanju zdravja in interesov potrošnikov, kar je tudi bistvo prostega trga v EU," so ocenili v zvezi in dodali: "Tovrstna odkritja oz. afere bi morala biti jasen signal, da je potrebno sredstva za izvajanje nadzora hrane povečati."