V letu 2018 je ZZZS prejel 184 vlog in pobud za razvrstitev zdravil v liste. Na listo zdravil za ambulantno predpisovanje je bilo razvrščenih 22 novih zdravil, pet na seznam bolnišničnih zdravil in pet zdravil na seznam A.

Najdražje zdravilo v Sloveniji, katerega strošek za zavarovane osebe krije obvezno zdravstveno zavarovanje, je Spinraza, namenjeno zdravljenju spinalne mišične atrofije. En odmerek stane več kot 80.000 evrov. Pacient letno prejme štiri odmerke, kar pomeni okrog 320.000 evrov letno za zdravljenje enega samega bolnika. Približno enako, dobrih 320.000 evrov, pa je najvišja določena cena zdravila Kymriah v Sloveniji, ki pa ga Zavod za zdravstveno zavarovanje ne krije. Delež oseb, ki prejemajo zelo draga zdravila, v naši državi v zadnjih letih močno narašča. Podatki o izdatkih za vsa zdravila v Sloveniji kažejo, da so ti zneski iz leta v leto višji. Kot pojasnjujejo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), narašča poraba bioloških, tarčnih in drugih dragih zdravil na recept: »Vse več onkoloških in bolnikov z drugimi hudimi boleznimi se lahko z novimi, dragimi zdravili, ki se predpisujejo na recept, zdravi doma. Če se jih opredeli po strošku zdravljenja, ki presega 2000 evrov letno na osebo, je znašal njihov delež lani 33,4 odstotka, pred petimi leti (leta 2013) pa 22,9 odstotka.«

Vse več zdravil, ki so tudi vse dražja

V letu 2018 je draga zdravila prejelo 18.787 zavarovanih oseb, pet let prej, leta 2013, pa precej manj, le 16.079 oseb. Povišal se je tudi povprečen strošek dragih zdravil na osebo; lani je znašal 9044 evrov, kar je dobrih 3000 evrov več kot leto poprej.

Tako visoko rast izdatkov za zdravila so po ugotovitvah ZZZS povzročila predvsem zdravila za raka, avtoimune bolezni in zdravila za motnje strjevanja krvi: »Spremembe na področju zdravil kažejo, da gre razvoj v smeri ambulantnega zdravljenja z vse dražjimi zdravili, da se podaljšuje čas zdravljenja in preživetje bolnikov, izboljšuje pa se tudi kakovost življenja. Poudariti pa je treba, da se velika večina novih zdravil krije v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.«

Za enega samega bolnika, ki potrebuje Spinrazo, letno iz blagajne 400.000 evrov

Trenutno najdražje zdravilo, ki se v Sloveniji predpisuje v breme ZZZS, stane več kot 80.000 evrov. »Pri omenjenih cenah zdravil gre za cene za eno pakiranje, kar pomeni, da ne gre za podatke o vrednosti enoletne terapije za posameznega bolnika. Zahtevni preračuni v stroške enoletnih terapij pa kažejo, da je trenutno najdražja terapija z zdravili v Sloveniji namenjena zdravljenju spinalne mišične atrofije (zdravilo Spinraza), katere vrednost trenutno znaša v Sloveniji okoli 400.000 v prvem letu zdravljenja na enega bolnika.« 

Za 56 bolnikov več kot 10 milijonov evrov letno

Za trenutno najdražje zdravilo Spinraza so lani na ZZZS odšteli 8.385.621 evrov. Ta znesek pa bi lahko bil še višji. ZZZS se je uspelo s proizvajalcem zdravil izpogajati: »Približna cena letnega zdravljenja znaša okoli 400.000 evrov na bolnika v prvem letu zdravljenja in polovica tega zneska v naslednjih letih zdravljenja. Po razširitvi uporabe tega zdravila na odrasle od letošnjega marca dalje ocenjujemo, da bodo izdatki za zdravljenje 56 bolnikov znašali 10 milijonov evrov letno (od leta 2020 dalje), saj se je ZZZS uspelo s proizvajalcem tega zdravila izpogajati, da morebitne izdatke nad 10 milijonov evrov krije proizvajalec in ne več ZZZS.«

Cene primerjamo s tistimi v Avstriji, Franciji in Nemčiji

Področje cen zdravil ureja Zakon o zdravilih in je v pristojnosti Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Kot pojasnjujejo na JAZMP, imajo – tako kot večina drugih držav – za določanje cen zdravil uveden primerjalni model. Ta v našem primeru upošteva cene zdravil v Nemčiji, Avstriji in Franciji. Gre za najvišje cene, seveda pa zakon dobaviteljem zdravil, plačnikom ter kupcem zdravil omogoča, da se dogovarjajo o cenah, ki so nižje od reguliranih. Pred prihodom zdravila na trg morajo zavezanci za zdravila, ki se financirajo iz javnih sredstev, pri JAZMP oddati vlogo za prvo priglasitev (določitev) najvišje dovoljene cene zdravil, te pa se usklajujejo dvakrat na leto. »V postopku pridobitve dovoljenja za promet so zdravila podvržena oceni kakovosti, varnosti in učinkovitosti. Cena zdravila v tej fazi ni predmet obravnave in se ne vključuje pri izdaji dovoljenja za promet z zdravilom, ampak je predmet kasnejših faz določanja vrednosti zdravila, dokončno pa se oblikuje s pogajanji med proizvajalcem oziroma prodajalcem in plačnikom. Čeprav so postopki določanja cen zdravil v Evropi v določeni meri že vnaprej definirani, pa ima še vedno ključno vlogo pri določitvi izhodišča cene podjetje, ki to zdravilo prodaja,« pojasnjujejo na JAZMP.

Koliko različnih vrst zdravil je na trgu

Trenutno je v Sloveniji z dovoljenjem za promet okrog 9400 različnih pakiranj zdravil oziroma 5300 na ravni farmacevtskih oblik in/ali jakosti. Skupno ima določeno ceno nekaj več kot 4700 različnih pakiranj zdravil, kar pomeni, da so ta zdravila lahko financirana iz javnih sredstev, saj je uradno določena cena predpogoj za tovrstno financiranje. Od teh jih je približno 3000 razvrščenih na listo, kar pomeni, da jih financira ZZZS.

V petih letih za zdravila 107 milijonov evrov več

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so izdatki za vsa zdravila, ki jih neposredno financira obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v zadnjih letih znašali:

  • v letu 2018: 456.044.526 evrov;
  • v letu 2017: 415.591.004 evrov;
  • v letu 2016: 393.866.307 evrov;
  • v letu 2015: 359.432.862 evrov;
  • v letu 2014: 348.242.662 evrov.

Razvoj v smeri vse višjih cen zdravil po mnenju ZZZS že ogroža vse zdravstvene sisteme na svetu. V Sloveniji že 16 let uvajajo obvladovalne mehanizme, a priznavajo, da ob nadaljevanju tega trenda zagotovo ne bodo več dovolj učinkoviti.

Najdražje zdravilo, ki ga krije ZZZS, stane 80.154 evrov

Najdražjih pet zdravil, ki se trenutno predpisujejo v Sloveniji v breme ZZZS, so Spinraza, 12-miligramska raztopina za injiciranje stane 80.154 evrov, drugo najdražje zdravilo so mehke kapsule Rydapt za 13.027 evrov. Po ceni sledijo tablete Maviret, ki stanejo 12.214 evrov in tablete Vosevi, za katere ZZZS odšteje 12.027 evrov, povsem enako stanejo tudi tablete Harvoni.

Še bistveno višjo ceno ima zdravilo, ki pa se ne krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja; gre za zdravilo Kymriah, ki stane neverjetnih 320.027 evrov. To zdravilo se uporablja pri zdravljenju celične akutne limfoblastne levkemije, še vedno pa ni razvrščeno na listo in tako ga ne financira ZZZS.