V Sloveniji živi okoli 90 vrst podlubnikov. Največ škode povzroči poligamni osmerozobi smrekov lubadar.

Letošnja prenamnožitev podlubnikov je prerasla v naravno nesrečo. Podlubniki so namreč od začetka maja do 13. avgusta napadli 517.000 kubičnih metrov smreke, škoda je ocenjena na 10,5 milijona evrov.

S poročilom o stanju in oceni škode zaradi prenamnožitve podlubnikov v letošnjem letu se je danes seznanila vlada. Sredstva za odpravo posledic naravne nesreče so zagotovljena v okviru programa razvoja podeželja za tekoče programsko obdobje, od leta 2014 do leta 2020, in integralnega dela državnega proračuna, je vlada objavila na Twitterju.

Najobsežneje posledice podlubnika z obsežnimi golimi površinami so v zadnjih treh letih nastale na območjih Bohinjske Jelovice, Notranjega Bohinja, Zgornje Bohinjske doline, nad Bohinjsko Belo, na območju Blejskih osamelcev, pobočju nad Radovno in nad Lipniško dolino. Širijo se goličave na Mežakli, strmih pobočjih nad Dovjem in Jesenicami, prizadeti sta krnici Kot in Vrata.