Pred začetkom kurilne sezone so na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) preverili, kakšna je kakovost drv na slovenskem trgu. Zanimalo jih je, ali so drva ustrezno suha, saj to vpliva na učinkovitost izgorevanja in s tem na večje onesnaženje zraka. Za kurjenje so primerna drva z največ dvajsetodstotno vlažnostjo, temu merilu pa nista ustrezala dva izmed osmih vzorcev. Kar na polovici vzorcev je bila vidna trohnoba, ki nakazuje, da se je začela razgradnja lesa, kar znižuje njegovo kurilno vrednost.

Težava s suhimi drvi 

ZPS je drva kupil v trgovskih centrih in spletnih trgovinah, ki imajo skladišča na različnih koncih države. Konec avgusta so tako kupili osem vzorcev bukovih drv, od tega šest v paletah in dva v mrežasti vreči. Za kvadratni meter drv so odšteli od 77,99 do 116,61 evra (dodati je treba še stroške dostave). Zapletlo se je že pri njihovi želji, da kupijo suha drva, ki jih lahko takoj začnemo uporabljati, a povsod niso bila na voljo. Na ljubljanskem Rudniku so imeli drva, ki v njihovem pokritem, a zračnem skladišču stojijo leto dni in jih prodajajo kot sveža. Medtem ko v eni izmed spletnih trgovin kot suha prodajajo drva, ki se »na odprtem skladiščnem prostoru sušijo pet mesecev in so primerna za takojšnjo uporabo«, razlaga spletni prodajalec.

Boste kupili mačka v žaklju?

Ob straneh palet so bila navadno polena ustreznih dimenzij, a v sredini palete tudi drobna drva in trske. Čeprav so ob naročilu poudarili, da želijo srednje debela, narezana na dolžino približno 33 centimetrov, se je denimo v sredini najdražje palete, kupljene na Viču v Ljubljani, »skrival« kar zajeten kup zelo drobnih drv, tudi trske so bile vmes, na paletah, ki so jim jih dostavili iz trgovine na Rudniku v Ljubljani ter trgovin v Murski Soboti, pa je bilo veliko polen z vidnimi znaki trohnobe.

sušenje drv
Dreamstime
Pred nakupom, če je le mogoče, preverite kvaliteto in stanje drv.

Upoštevajte navodila!

Vsebnost vlage v lesu za kurjenje ne sme presegati 20 odstotkov lesne mase, kar je v skladu z uredbo o izpustih iz malih in srednje velikih kurilnih naprav. Kurjenje vlažnih drv močno obremenjuje okolje (škodljivi izpusti iz kurilne naprave se povečajo tudi do 20 odstotkov, za prav toliko pa se zmanjša izkoristek kurilne naprave), povzroča obloge v peči in dimniku, poleg tega vlažna drva slabše izgorevajo in imajo slabši izkoristek energije, zato so stroški ogrevanja višji.