Pravno podlago za podaljšanje koncesijskih razmerjih za javni potniški promet v cestnem prometu je treba vzpostavitvi do 2. decembra, je dopoldne poslancem povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Ker razpis ni bil pravočasno izveden, se bo lahko obstoječa koncesijska razmerja podaljšalo za dve leti, v tem času pa Bratuškova pričakuje objavo novega razpisa, ki bo dolgoročno uredil javni potniški promet.

Koncesije za izvajanje gospodarske javne službe izvajanja linijskih avtobusnih prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu so bile od sklenitve leta 2007 večkrat podaljšane, nazadnje za obdobje do 2. decembra 2019. Leta 2010 je bil sicer objavljen razpis za podelitev koncesij, a je Agencija za varstvo konkurence odkrila kartelno dogovarjanje in udeleženim prevoznikom izrekla globe. Nov razpis nato ni bil objavljen, saj so se na infrastrukturnem ministrstvu lotili projekta integriranega javnega potniškega prometa.

Ministrica je posebej izpostavila, da se bo z novelo zakona omogočilo tudi brezplačne prevoze v javnem potniškem prometu študentom invalidom, medtem ko je za dijake in študente, ki imajo status športnika, predvideno, da v kolikor imajo šolo in trening na različnih lokacijah, se bodo odslej lahko s subvencionirano vozovnico vozili tako do šole in domov kot tudi do kraja športnih aktivnosti.

Na področju javnega potniškega prometa se z novelo zakona določajo še namenska sredstva enotne vozovnice. Ta potniku omogoča, da lahko potovanje opravi s kombinacijo več vrst prevoza, ker se ob nakupu še ne ve, s katerim prevoznim sredstvom in katerim izvajalcem se bo dejansko peljal, pa bo kupnina do razdelitve med izvajalce veljala za namenski prihodek državnega proračuna.

Z novelo zakona se bo poleg tega v slovenski pravni red preneslo evropsko direktivo, ki ureja področje licenc za prevoze. Glede pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja voznikov ni bistvenih sprememb, se pa zaostrujejo pogoji za upravljavca prevozov. Po novem bo namreč lahko neka oseba upravljavec prevozov samo v enem podjetju in bo tam morala biti tudi zaposlena.