Kaj otroci sporočajo svetu s svojim vedenjem v razredu, kakšnega učitelja si želijo, smo postali starši preveč zaščitniški, kar se kaže tudi pri odnosu šolarja do šole?

Zgolj in samo opravljati učiteljski poklic najbrž ni zelo težko, biti dober, spoštovanja in hvaležnosti vreden učitelj je bistveno težje. Tako kot številni drugi poklici ima tudi učiteljski svoje prednosti in slabosti, kar priznava tudi Jurij Cvitanič, učitelj z Osnovne šole Markovci, ki ima 13 let delovnih izkušenj.

Poučevanje danes se mora razlikovati od tistega nekoč

»Menim, da se mora poučevanje današnjih otrok razlikovati od poučevanja v preteklosti. Učenci živijo v drugačnem svetu, veliko več je informacij, akcije in dogajanja. Če pogledamo telefon pred 30 leti in današnjega. Ali pa avtomobil pred 100 leti in današnjega. Velika razlika, kajne? Če pogledamo v naše učilnice, je bila slika pred nekaj leti še preveč podobna. Učitelj, ki frontalno podaja snov, in učenci, ki si zapisujejo v zvezek. Naša naloga mora biti, da učence usmerjamo k raziskovanju, delu v skupinah, jih vključujemo in omogočamo, da sooblikujejo učni proces. S tem absolutno ne mislim, da je vse staro slabo in da so potrebne korenite spremembe. Nikakor ne! Pomembno pa se mi zdi, da se učitelj zaveda svoje vloge in moči pri možnosti oblikovanja močnih in samostojnih osebnosti. Da spremlja njihov napredek, razvoj,« je stališče, po katerem se pri svojem delu ravna Cvitanič. Poudarja pomen formativnega spremljanja kot spremenjene oblike poučevanja in učenja: »Gre praktično za sodobne didaktične pristope in odpravljanje zakoreninjenih, v modernem času neučinkovitih praks na področju dela z mladimi. V ospredje je postavljena aktivna vloga učenca, učitelj pa je tisti, ki ga podpira tako, da nenehno ugotavlja, kako učenec napreduje in potek pouka prilagaja povratnim informacijam, ki jih dobi od učenca.«

pouk, učenci, učilnica, osnovna šola, tabla
Profimedia
Pomembno je, da učenci izražajo svoje mnenje.

Učenci ne želijo le nemo poslušati učitelja

Številni učitelji se zavedajo, da jim otroci s svojim vedenjem v razredu sporočajo marsikaj pomembnega. Načini, ko je učitelj predaval, učenec pa le nemo poslušal, bi morali biti za nami, saj kot ugotavlja Cvitanič, današnji učenci želijo imeti aktivno vlogo pri samem pouku: »Želijo ga sooblikovati in želijo biti slišani. Po raziskavah je njihova motivacija kar do sedemkrat večja, če so pri pouku slišani. Učitelj se mora zavzemati za dobre odnose, medsebojno spoštovanje, izražati empatijo in mu mora biti mar za učence. Kar 18-krat večja pa je njihova motivacija, če vedo, kaj se učijo in zakaj.« Pomembno se mu zdi, da učenci upajo in smejo izraziti svoje mnenje, tudi če je napačno, v sodobni šoli pa bi jim morali ponuditi še eno izbiro, način, kako bodo pokazali svoje znanje: »Izdelki učencev so velikokrat najboljši dokaz o njihovem znanju.«

Avtoritete učitelja ne gradita ne vlada ne minister

Po Cvitaničevem mnenju bi moral vsak učitelj delati na motiviranosti, saj so učenci, ki poznajo namene učenja in kriterije uspešnosti, dalj časa osredotočeni na delo, obenem pa tudi bolj aktivni pri učenju. »Učitelj si mora in si lahko avtoriteto zgradi zgolj in samo sam. Ne zgradi mu je noben sistem, niti minister ali vlada. Zgradi si jo z doslednim delom, odnosom do svojih učencev in svojo aktivnostjo v razredu med učenci.«

Kot ob svetovnem dnevu učiteljev pravi naš sogovornik, je biti učitelj čudovito poslanstvo, a je za dobro opravljanje tega potrebne veliko moči in energije: »Čeprav nam izraz vzgoja jemljejo iz našega šolskega sistema, sem sam trdno prepričan, da je vzgoja v šoli ob boku poučevanju.«