Pri Zagovorniku načela enakosti pojasnjujejo, da je bila žrtev diskriminacije vse življenje strasten športnik, z velikim veseljem je opravljal tudi delo športnega sodnika. Po upokojitvi se je posvečal športu in sojenju na tekmovanjih. Delo je opravljal vestno, bilo mu je v veliko zadovoljstvo. A nato je dosegel starost 70 let in ker je tako veleval statut društva, tega njemu ljubega dela ni smel več opravljati, kljub temu, da je bil zdravstveno še povsem sposoben tovrstnih opravil.

Državljanke in državljane Slovenije pred diskriminacijo zaradi starosti varujeta tako 14. člen Ustave RS kot Zakon o varstvu pred diskriminacijo. 

Zagovornik ugotovil diskriminacijo

Zagovornik je ugotovil, da je odločitev Društva kolesarskih sodnikov Slovenije, katerega član je, diskriminatorna na podlagi osebne okoliščine – starosti. Kot so zapisali, gre za neposredno diskriminacijo. Društvo kolesarskih sodnikov Slovenije kljub pozivu Zagovornika diskriminatornega statuta ni spremenilo, so pa pojasnili, da je bil razlog za vključitev pogoja v statut društva v pravilih mednarodne športne zveze, ki določa isti pogoj.

Starost še vedno razlog izključevanja

Ob tem je Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti poudaril, da je »starost še vedno razlog nepotrebnih in neupravičenih izključevanj oseb iz različnih družbenih dejavnosti. To opažamo, kadar se ne upošteva dejanska zmožnost oseb za opravljanje dela ali dejavnosti, ampak osebam po določeni starosti omejijo sodelovanje. To ni sprejemljivo. Vemo, da so za sodelovanje ključne sposobnosti - te pa same po sebi niso odvisne samo od let«.