Po uničujoči toči leta 2008 se prebivalci Spodnjega Podravja vsako leto s strahom ozirajo v nebo. Tedaj toča ni pustila posledic le na poljščinah, od katerih je ta regija izrazito odvisna, temveč je poškodovala tudi pločevino avtomobilov.

Ujme in nevihte Ptuju v vmesnih letih prav tako niso prizanašale, tudi letos je med julijsko hudo uro nekaj streh utrpelo hujšo škodo, gasilci pa so morali žagati podrta drevesa in reševati v visoki vodi nasedla vozila.

razdejanje
Facebook
S to fotografijo je Gajškova na Facebooku ponazorila razdejanje.

»Moja starša imata nepremičnino zavarovano in bosta lahko svoj delež poravnala TAKOJ, ko bosta prejela položnico od JS. Tudi če ne bi razpolagala s sredstvi, imata tri otroke, ki smo dovolj odgovorni, da vemo, kdaj smo dolžni poskrbeti za starše, kot so oni poskrbeli za nas!« Gajškova zagotavlja, da ni bilo objektivne potrebe, da bi kot nosilka javne funkcije posredovala v interesu svojih staršev.

Med nesrečniki so bili tudi etažni lastniki večstanovanjske hiše v Kraigherjevi ulici na Ptuju, kjer bivata starša županje Nuške Gajšek. Na njen račun se zdaj pojavljajo očitki, da je pri Javnih službah Ptuj posredovala, naj založijo denar za popravilo strehe, čeprav JSP tedaj še niso bile upravnik omenjene stavbe. To so postale dober teden po dogodku v začetku julija.

»Že pred neurjem so imeli več pogovorov, da upravljanje stavbe predajo enemu od ponudnikov storitev upravljanja v Mestni občini Ptuj (MOP),« je Gajškova v odgovoru na novinarsko vprašanje pojasnila ozadje dogajanja. »Skupnost etažnih lastnikov je takoj po neurju pristopila k pridobivanju ponudb (za sanacijo strehe, op. p.), kjer so nekateri izvajalci dali jasno vedeti, da ne želijo sklepati pogodbe s posameznim etažnim lastnikom (v tem vhodu jih je 15) po deležih, in jim je bilo svetovano, naj vzamejo upravitelja. Tudi zato so 15. julija podpisali pogodbo o upravljanju z Javnimi službami.«

Iz vse relevantne dokumentacije je razvidno, da »je bil izvajalec izbran po 15. juliju 2019, dela so bila opravljena avgusta, račun pa izstavljen 30. avgusta 2019, s plačilnim rokom 30 dni, ki še ni potekel (izteče se konec septembra)«, Gajškova zagotavlja, da dela niso bila izvedena niti izvajalec izbran, preden bi JSP postale upravljavec.

»Poplačilo storitve popravila strehe na Kraigherjevi 29 s strani stanovalcev bo potekalo tako kot vsaka druga investicija v večstanovanjski stavbi – z izstavitvijo računa posamezniku za sorazmerni delež stroškov glede na njegov solastniški delež v stavbi. Takšna praksa je v vseh večstanovanjskih stavbah, ki jih upravljamo, za vse vrste investicij,« zagotavlja županja. JSP so sicer podjetje v stoodstotni lasti MOP.

huda ura
LT
Julijska huda ura na Ptuju

Županja brez večine v mestnem svetu

Gajškova (SD) brez svetniške koalicije županuje mestu, v katerem je mestni svet tradicionalno razklan. Ptujčani ne pomnijo mandata, ko bi župan za svoje odločitve imel s koalicijo zagotovljeno vsaj neudobno večino glasov med mestnimi svetniki. Tako je bila prav povezovalnost kvaliteta, ki so jo občani prepoznali v Gajškovi, v prejšnjem mandatu mestni svetnici. »S takšnim metanjem polen pod noge, lažmi in obrekovanjem se našemu mestu ne piše nič dobrega,« je Gajškova naslovila to politično realnost najstarejšega mesta.