Interventni zakon velja za medvede do 30. aprila 2020, za volkove pa do 31. januarja 2020 in nato še ves september 2020. Na ministrstvu za okolje in prostor pripravljajo redni odlok, v osnutku, katerega javna obravnava se je končala konec avgusta, pa je predviden odvzem 175 medvedov in sedem volkov iz narave.

Lovci so po zakonu o interventnem odvzemu (takšna je birokratska latovščina, ko gre za ubijanje zveri) osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave doslej odstrelili 120 medvedov in dva volkova, so pojasnili na Zavod za gozdove Slovenije. Zakon jim dovoljuje, da ustrelijo skupaj 175 medvedov in 11 volkov. Če ustrelijo pet odraslih volkov, se "odvzem" ustavi. Za odstrel volka sicer veljajo posebni pogoji, ki pa so jih avgusta na ministrstvu za okolje in prostor po pritiskih kmetov in lovcev, omilili. Tako se je območje odstrela razširilo na celotno območje, kjer se trop giblje.

Lovci lahko po interventnem zakonu zveri odstrelijo le na območjih, ki so predvidena v njem, za odstrel na ostalih območjih pa potrebujejo izredno dovoljenje. Avgusta so omilili tudi ta postopek: tega lahko po novem ob prijavi škode začne agencija za okolje sama, še vedno pa sta potrebni mnenji zavodov za gozdove in za varstvo narave.

Kakšna pa je "lovska forma" medvedov in volkov? Razigrani so predvsem volkovi, ki so izboljšali učinkovitost v primerjavi s prejšnjo sezone. Povzročili so škodo v 240 primerih (lani 116), škoda je ocenjena na 158.000 evrov (lani 71.600 evrov). Volkovi imajo najraje drobnico. Napadli so 756 glav drobnice, 39 govedi, 42 konj in štiri osle. Volk je tako po izračunih zavoda v povprečju uplenil 3,6 glave drobnice na posamezen škodni primer.

Medved je do konca avgusta povzročil škodo v 210 primerih, potem ko jih je bilo lani v tem času 96. Letošnja škoda po medvedu je ocenjena na 71.400 evrov (lani 47.700 evrov).