Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož prek odvetniške pisarne od občine Središče ob Dravi zahteva poplačilo vseh zapadlih računov v višini nekaj več kot 11.000 evrov.

Že od začetka leta se na Ormoškem dajejo glede problematike financiranja ormoške enote Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož (PMPO). Zgodba se je začela po tem, ko je Občina Središče ob Dravi kot ena od soustanoviteljic muzeja sprejela odločitev, da bo izstopila iz soustanoviteljstva, in je posledično prenehala financirati muzejsko dejavnost.

Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak kot eno od mogočih rešitev vidi v tem, da bi enoto izločili iz PMPO in jo skupaj z zaposlenimi priključili tamkajšnjemu zavodu za turizem, kulturo in šport. 

Po prepričanju direktorja muzeja Aleksandra Lorenčiča bi sklep o izstopu Občine Središče ob Dravi iz soustanoviteljstva PMPO morale potrditi tudi preostale občine soustanoviteljice. Ker do tega ni prišlo, je obstoječi temeljni akt (Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda PMPO) še vedno veljaven, v skladu z njim pa so tudi obveznosti (so)ustanoviteljev. Občino so že pozvali k poplačilu zapadlih obveznosti, v nasprotnem primeru napovedujejo izterjavo: »Če do izplačila ne bo prišlo, bo muzej sprožil ustrezne postopke za izterjavo zapadlega financiranja,« je jasen direktor.

Predlagali bodo spremembo akta o ustanovitvi

Ne glede na to vodstvo središke občine očitno ne namerava popustiti. Na vprašanje, kaj bodo zdaj storili, je namreč prvi mož Jurij Borko odvrnil: »Svoje razloge za izstop smo jasno zapisali in večkrat predstavili, zato jih ne bom ponavljal. Če bo prišlo tudi do tožbe, bomo s temi argumenti dokazali, da imamo vso pravico odločati se, kje bomo soustanovitelji in kje ne, saj tako delajo tudi druge občine. Če ni zavod predlagal spremembe akta, ga bomo pa mi.«

Župana smo še povprašali, zakaj se niso lotili izstopa iz zavoda po pravilnem formalnopravnem postopku. »Na sestankih, kjer smo to tematiko obravnavali, smo to predlagali. No, ker vodstvo muzeja tega ni predlagalo, torej dalo te pobude za spremembo akta o soustanoviteljstvu, bo zdaj to predlagala naša občina,« je pojasnil Borko.

Lorenčič: Gre za politično vprašanje in odločitev

Na vprašanje, ali bi v muzeju privolili v odcepitev ormoške enote, pa je direktor Lorenčič na kratko odgovoril: »Gre za politično vprašanje in politično odločitev, ki je v domeni soustanoviteljev.«

Ali povedano z drugimi besedami: ne občine soustanoviteljice ne Lorenčič pravzaprav nimajo veliko moči oziroma ne morejo prisiliti nikogar, da ostane soustanovitelj muzeja. Res pa je, da mora biti izstop izveden po predpisani formalnopravni proceduri, ki se je bodo (v občini Središče ob Dravi) očitno lotili šele v teh dneh …