Koordinacija zdravniških organizacij že nekaj časa napada sprejetje dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, saj naj bi ta uničil poklic srednje medicinske sestre, povzročil kaos in onemogočil organizacijo dela.

Te trditve so "zavajajoče in polne neresnic, obenem pa grobo posegajo v avtonomijo stroke zdravstvene nege," opozarjaja združenje Zbornica –Zveza, ki predstavlja več kot 16.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem zdravstvu.

Zdravniki trdijo, da srednja medicinska sestra, od sprejetja regulacij 17. avgusta letos, ne sme več izvajati posameznih aktivnosti. To so "populistične trditve," so prepričani v Zbornici – Zvezi, saj "teh aktivnosti ne bi smela opravljati že vse od leta 1981, ko se je spremenil izobraževalni sistem, ki jih za te aktivnosti ni več usposabljal."

Dokument je bil pripravljen v sodelovanju z Zbornico – Zvezo in je usklajen s tem, "kaj se izvajalci zdravstvene nege zadnjih 15 let učijo na posamezni stopnji izobraževanja, upošteva direktivi EU 2005/36/ES in 2013/55/EU o regulaciji poklica medicinske sestre, ki urejata tudi poklic zdravnika, zobozdravnika in babice." Dokument upošteva tudi "aktualne potrebe pacientov, je primerljiv z mednarodnimi smernicami razvoja ravni kompetenc v zdravstveni negi, ki so jih pripravila evropska in svetovna združenja ter sledi usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije za področje zdravstvene nege," so še zapisali v Zbornici – Zvezi, kjer ostro nasprotujejo pozivu zdravnikov po odpravi dokumenta.

V ozadju interes po razpolaganju s financami in želja po odstavitvi ministra?

Ob tem se sestre, babice in tehniki sprašujejo, ali so aktivnosti zdravniškega sindikata Fides "res skrb za stroko zdravstvene nege, za srednje medicinske sestre ali gre le za ohranitev razpolaganja z vrečo denarja, s katero so do sedaj finančno in pravno varstvo zagotavljali le svoji poklicni skupini." Delovanje Fidesa namreč "grobo posega v drugo avtonomno stroko," pravijo na Zbornici – Zvezi, kjer upajo, da aktivnosti Fidesa niso usmerjene v "poizkus odstranitve ministra, ki se zaveda, da zdravstvene storitve izvajajo različne zdravstvene stroke in v središče postavlja pacienta in ne posameznih interesov".

Združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Zbornica – Zveza je ostro napadlo domnevno zavajajoče trditve zdravniškega združenja o novih regulacijah zdravstvenih poklicev.

Ministrstvo v pripravo dopolnitev dokumenta o poklicnih kompetencah v zdravstveni negi

Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da so se na pozive k umiku dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege odzvali z oblikovanjem delovne skupine, ki bo pripravila predlog morebitnih dopolnitev dokumenta. Obenem so zagotovili, da pozorno spremljajo implementacijo dokumenta na terenu.

Poleg tega so na ministrstvu poudarili, da dokument ne posega oz. zmanjšuje poklicnih kompetenc in aktivnosti v dejavnosti zdravstvene nege, temveč zgolj povzema kompetence in aktivnosti, ki jih zaposleni pridobijo v okviru formalnega izobraževanja. Ob tem so opozorili, da je dokument pripravila stroka zdravstvene nege, ki prav tako preverja implementacijo.

Po mnenju ministra za zdravje Aleša Šabedra dokument ureja večino odprtih zadev v zvezi z zdravstveno nego, obenem pa predstavlja podlago za standarde in normative, ki jih že pripravljajo. V ponedeljkovih Odmevih na Televiziji Slovenija je napovedal dopolnitve dokumenta, s katerimi se bo ministrstvo odzvalo na pozive s terena in preoblikovalo pravila, ki niso smiselna.