Mrliči doma tudi do 24 ur
Zaradi  kadrovske krize mrliškopregledne službe v primeru smrti pacienta zunaj bolnišnice ne opravljajo več dežurni zdravniki, ampak drugi zdravniki. Alenka Simonič opozarja: »Problemi z organizacijo so strašni. Vedno se sicer trudijo, da mrliški pregled opravijo čim prej. Dolžni so ga opraviti v 24 urah in tako se bo velikokrat zgodilo, da bodo mrliči doma ležali po več ur.

Direktorica ZD Ormož Vlasta Zupanič Domajnko je na kadrovsko stisko opozarjala že aprila, ko so dosegli minimum specialistov družinske medicine. Že takrat so komaj pokrivali vse redno delo in že takrat se je nakazovalo, da bo v času dopustov kriza še večja. Soočali so se tudi z daljšo bolniško odsotnostjo ene od zdravnic. Od petih družinskih zdravnikov sta trenutno dve zdravnici na porodniškem dopustu. Skupaj s koncesionarji je tako v mreži le šest družinskih zdravnikov, kar je veliko premalo, da bi delo lahko normalno steklo.

Situacija je kaotična in skrb vzbujajoča. Zdravniki že večinoma delajo po 32 ur skupaj, brez prekinitve, zato so popolnoma izžeti. Dnevno imajo tudi 140 obravnav (sem spada tudi pisanje receptov) in številka redkokdaj pade. Vodja službe nujne medicinske pomoči Alenka Simonič, dr. med., spec., v obupu opozarja, da je to edini način, da ohranjajo delovanje službe.

Sedemkrat brez zdravnika

Tako hude preobremenjenosti dolgo več ne bodo zdržali, in če je situacija krizna že zdaj, se lahko močno poslabša v primeru dodatne bolniške, bo pa še slabša v septembru. Takrat naj bi do izpada zagotavljanja dežurnega zdravnika prišlo sedemkrat. Kar pol meseca bosta skupaj s tremi koncesionarji v ZD Ormož prisotna le dva zdravnika družinske medicine, v drugi polovici trije. Omeniti je treba, da so sicer na papirju še trije specializanti družinske medicine, ki pa so zaradi opravljanja specializacije večinoma odsotni.

Pomoč iz sosednjih zdravstvenih domov

Zdravniki družinske medicine opravljajo urgentno službo sočasno z ambulanto. V primeru nujnega klica tako delo v ambulanti stoji tudi po nekaj ur, zaradi premajhnega števila zdravnikov pa je ločitev urgence od rednega dela v ambulanti neuresničljiva. Upravičeno so v skrbeh, direktorica je s krizno situacijo že pred meseci seznanila pristojno ministrstvo za zdravje, dispečerski center Maribor in občine ustanoviteljice.

Sklenili so, da bo v primeru nujnega klica na 112 dispečerski center Maribor ob intervenciji z rdečo stopnjo prioritete zagotavljal nujno medicinsko pomoč na način, da bo aktivirana mobilna ekipa nujnega reševalnega vozila ZD Ormož, po potrebi pa tudi zdravnik iz sosednjega zdravstvenega doma (Ljutomer, Ptuj) v obliki mobilnega reanimobila ali vozila urgentnega zdravnika.