Poslanec Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmago Jelinčič je vladi predlagal popolno legalizacijo prostitucije in zakonsko regulacijo področja. Ženske, ki za denar nudijo spolne usluge, bi dejavnost registrirale, izdajale račune, spisale letne bilance o poslovanju, plačevale prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno, kot drugi delavci bi bile dolžne opraviti zdravniški pregled …

»Osebe, ki nudijo spolne usluge, bi morale imeti status svobodnih podjetnikov. Če bi to delovanje bilo razširjeno na večjo združbo oziroma organizirano v obliki gospodarske družbe, bi to prav tako moral regulirati zakon. Osebe, ki se ukvarjajo z nudenjem spolnih uslug, bi morale biti davčni zavezanci in bi s tem v davčno blagajno priteklo precej denarja, saj se za nudenje spolnih uslug v sosednji Avstriji, samo od slovenskih obiskovalcev, letno okvirno nabere 37 milijonov evrov. Pravno-formalno imajo to področje urejeno v Avstriji, na Češkem, v Bolgariji, Estoniji, Italiji, Luksemburgu, na Poljskem, Danskem, Portugalskem, Slovaškem, Finskem, Irskem in Cipru,« je v poslanskem vprašanju zapisal Jelinčič in poudaril, da bi zakonska regulativa onemogočila tudi trgovino z ljudmi, izsiljevanje in pritisk na zaposlene.

Vlada: Regulacija stanja ne bi spremenila

Na vladi so poslancu odgovorili, da je ukvarjanje s prostitucijo možno registrirati, čeprav ni opredeljena oziroma regulirana kot poklic. »Podatki dokazujejo, da regulacija oziroma legalizacija prostitucije ne pripomore k večji varnosti oziroma zaščiti pred izsiljevanjem in pritiski na spolne delavce, prav tako ne prispeva k zmanjšanju obsega kriminalnih dejavnosti v povezavi s prostitucijo in k večji transparentnosti same dejavnosti. Na podlagi obstoječih podatkov tudi z javnozdravstvenega vidika v Sloveniji ni posebne potrebe po vzpostavitvi sistema spremljanja zdravstvenega stanja oseb, ki se ukvarjajo s prostitucijo.« Kot so na vladi še zapisali v odgovoru na poslansko vprašanje, sprememb na tem področju letos ne predvidevajo.

Kaj ni dovoljeno oziroma je kaznivo

Čeprav je sama prostitucija dekriminalizirana in dovoljena, pa je nekaj z njo povezanih aktivnosti kljub temu prepovedanih. Tako ni dovoljeno oziroma je kaznivo ponujanje spolnih uslug na javnem kraju na vsiljiv način. Prav tako je kaznivo zvodništvo oziroma prodajanje telesa druge osebe, če je ta v prostitucijo vključena neprostovoljno ali če je žrtev trgovine z ljudmi. »V navedenih kaznivih dejanjih subjekt policijskega zanimanja ni prostitutka oziroma prostitut, temveč oseba, ki tiste, ki se vdajajo prostituciji, zlorablja, ter oseba, ki zaradi izkoriščanja prostitucije takšno osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako drugače razpolaga ali pa pri teh dejanjih posreduje,« so pojasnili na policiji in navedli, da kazensko pravo prepoveduje tudi prostitucijo mladoletnih oseb.

Prostitucija
Profimedia
V Sloveniji večina deklet, ki se ukvarjajo s prostitucijo, prihaja iz tujine.(fotografija je simbolična)

Zakaj jih imajo zvodniki na vajetih

Policija pri preiskovanju kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi ugotavlja, da je Slovenija ciljna država v zvezi z izkoriščanjem žrtev zaradi prostitucije in spolnega izkoriščanja: »Do izkoriščanja najpogosteje prihaja v nočnih lokalih in stanovanjih. Ugotavljamo, da storilci izkoriščajo ranljivost žrtev – slab socialni in ekonomski položaj. Z zlorabo podrejenega in odvisnega položaja ter preslepitvijo dosežejo podrejenost in vdajo žrtev v izkoriščanje. Ugotavljamo, da storilci pri tem nad žrtvami večinoma ne uporabljajo fizičnega nasilja in omejevanja gibanja, temveč za nadzor nad žrtvami uporabljajo metode ekonomskega prisiljevanja oziroma spravljanja le-teh v finančno odvisnost. V preiskavah se ugotavlja, da se izkoriščane osebe v policijskih postopkih ne prepoznavajo kot žrtve zlorabe prostitucije oziroma trgovine z ljudmi. Razlogi se kažejo predvsem v izkoriščanju njihove ranljivosti. Pri spremljanju problematike ugotavljamo, da se prostitucija v Sloveniji oglašuje na različnih specializiranih spletnih straneh.«

Posel s prostitucijo: 14 milijonov evrov

V začetku leta so policisti razkrinkali hudodelsko združbo, ki sta jo vodila Mariborčana. Trgovala je z ljudmi in drogo ter urejala prostitucijo. »Na območju Nove Gorice so za izvajanje dejavnosti obnovili in uredili prostore, ki so jih oglaševali kot savna klub, spa in wellness s pridihom erotičnih vsebin. Dejansko so v teh prostorih prikrito izkoriščali prostitucijo, spolne usluge je nudilo več kot 300 oseb,« so povedali na policiji.

Moški so za vstop v bordel plačevali zneske od 60 do 85 evrov. Ženske so lahko vstopile le, če so nudile spolne usluge. Predhodno so morale svoj prihod najaviti prek spletne strani, za vstop v prostore pa plačati 70 evrov. »V prostoru se je prostitucija izvajala pod nadzorom in po pravilih, ki so jih postavili osumljenci. Določili so tudi cene spolnih uslug, ki so za vse veljale enako. Če se žrtve teh pravil niso držale, so jim prepovedali nadaljnji vstop. Tako so nad žrtvami vzpostavili odnos popolne podrejenosti in poslušnosti. Dekleta so na prostitucijo pristala zaradi ekonomske situacije, saj so v tem videla edino možno rešitev za preživljanje. Bila so v podrejenem in odvisnem položaju,« so razložili možje v modrem in dodali: »Gospodarska družba s sedežem v Mariboru je na ta način pridobila najmanj 14 milijonov evrov premoženjske koristi. Kriminalistična preiskava je bila zelo zahtevna. Osumljenci so bili dobro organizirani in dosledni pri skrivanju izkoriščanja prostitucije. Veliko truda in denarja so vložili v prikazovanje, da gre za izvajanje zakonite gospodarske dejavnosti, zato je bilo zbiranje dokazov zelo oteženo. Poleg tega gre za primer, ko je bila pridobljena velika premoženjska korist in je bilo treba v preiskavi analizirati celoten bančni promet gospodarske družbe od leta 2014, ki je obsegal izjemno veliko število denarnih transakcij.«