Seznami in posledično stroški nakupa obveznega učnega gradiva se namreč od šole do šole občutno razlikujejo.

Tako bodo na primer samo za nakup kar desetih delovnih zvezkov starši šestošolcev OŠ Središče ob Dravi in OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani plačali skoraj 140 evrov, na osnovnih šolah v Benediktu, Ajdovščini in Novi Gorici pa kar štirikrat manj, le 35 evrov. Ogorčeni starši se sprašujejo, zakaj takšne razlike in ali so res potrebne takšne količine delovnih zvezkov.

Čeprav si učenci večino učbenikov lahko brezplačno izposodijo pri učbeniških skladih, stroški, ki spremljajo novo šolsko leto, za številne starše predstavljajo veliko breme. Seznami obveznega učnega gradiva so od razreda do razreda, od šole do šole različno dolgi. Razlikujejo se tako po številu in naslovih gradiva ter najpomembnejše: po stroških. Tako je na eni od šol za delovne zvezke treba odšteti precej več denarja kot na neki drugi šoli za delovne zvezke istega razreda.

abc
Arhiv
Med ljubljanskimi šolami po nizki ceni za delovne zvezke izstopa Osnovna šola Savsko naselje.

Kako je v Ljubljani

S pomočjo spletne strani DZS, podjetje je eden od ponudnikov šolskih potrebščin, smo preračunali, koliko bo mame in očete slovenskih otrok stal nakup za šolo. Na OŠ Zadobrova v Ljubljani bodo šestošolci potrebovali štiri delovne zvezke, poseben atlas, starši pa jim bodo morali kupiti tudi učbenik, in sicer za zgodnje učenje nemškega jezika. Za vse skupaj bodo odšteli okoli 111 evrov. V to ceno niso vključeni zvezki in druge potrebščine, kar bi v grobem zneslo okoli 60 evrov. Torej bi starši šestošolca na tej ljubljanski šoli za potrebščine in ostale pripomočke odšteli skupno okoli 170 evrov.

Na eni od drugih izobraževalnih ustanov v prestolnici, na OŠ Ledina, bodo stroški za okoli deset evrov višji; za isti razred bodo morali starši kupiti šest delovnih zvezkov in dva učbenika, kar znese 121,55 evra. Med ljubljanskimi šolami po ceni, saj je ta precej nizka, izstopa Osnovna šola Savsko naselje, ki za šesti razred zahteva samo tri delovne zvezke, za katere bo treba plačati 47 evrov. Šestošolci, ki obiskujejo ljubljansko OŠ Toneta Čufarja, pa bodo potrebovali delovne zvezke in en učbenik v vrednosti 143 evrov, kar je glede na druge preverjene slovenske šole rekorden znesek.

Primorska, Dolenjska in Gorenjska

Na OŠ Danila Lokarja v Ajdovščini bodo otroci prav tako potrebovali samo tri delovne zvezke, za kar starši ne bodo odšteli več kot 42 evrov, tudi na OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici bodo šestošolčki potrebovali malo pripomočkov: štiri delovne zvezke v skupni vrednosti okoli 55 evrov. Za šestošolce iz Bovca pa bodo starši zapravili okoli 50 evrov. Na OŠ Koper bo potrebnih šest delovnih zvezkov, ki stanejo 65 evrov, na OŠ Vojke Šmuc v Izoli pa šest delovnih zvezkov in atlas, kar znaša okoli 110 evrov.

Na Osnovni šoli Simona Jenka v Kranju bodo starši za potrebščine šestošolcev zapravili 118 evrov, v Kranjski Gori na OŠ Josipa Vandota pa je cena obveznih potrebščin za šesti razred okoli 90 evrov. Na OŠ Center v Novem mestu bodo šestošolci potrebovali pet delovnih zvezkov, ki stanejo okoli 90 evrov, na eni od kočevskih osnovnih šol bodo stroški za potrebščine šestošolca podobni, vsekakor pa nižji od 100 evrov.  

mama in sin
Profimedia
Ponekod starše stroški za šolske potrebščine močno udarijo po žepu.

Velike razlike na Štajerskem

Za podatki, kakšno je stanje glede nakupa delovnih zvezkov za učence šestega razreda na Štajerskem, pa smo pobrskali pri spletni knjigarni Emka.si Mladinske knjige in ugotovili, da je razlika med šolo z najvišjo in najnižjo nabavno ceno presegla sto evrov.

Ene od najnižjih stroškov bodo imeli starši otrok šestega razreda, ki hodijo na OŠ Lava v Celju, saj bodo morali kupiti le en delovni zvezek, ki stane 14,90 evra. Na velenjski OŠ Livada bo cena spet nekoliko višja, saj zahtevajo šest delovnih zvezkov, ki stanejo okoli 85 evrov. Na Štajerskem smo preverili še stroškovnik OŠ Prežihovega Voranca, kjer bodo starši otrok za šesti razred morali kupiti pet delovnih zvezkov in pri tem zapravili 60 evrov. Eden od najdražjih stroškovnikov se nanaša na OŠ Središče ob Dravi, kjer bodo samo za nakup delovnih zvezkov odšteli 140 evrov, medtem ko na OŠ Benedikt komaj 35 evrov. Na središki šoli jih bodo potrebovali deset, na benediški pa le dva.

Kako lahko nastajajo takšne razlike in ali otroci res s pomočjo številnih delovnih zvezkov pridobijo toliko znanja, se ogorčeno sprašuje eden izmed staršev, njegov otrok bo to jesen zakorakal v šesti razred OŠ Središče ob Dravi. Prepričan je, da bi morale imeti šole omejeno višino cen delovnih zvezkov. Ravnateljica odgovarja: »Če učitelj meni, da učenci potrebujejo določeno učno gradivo, mu pri tem zaupamo. Na naši šoli spoštujemo strokovno avtonomijo vsakega posameznega učitelja pri presoji o izboru učnega gradiva za predmet, ki ga poučuje. Učitelj je namreč tisti, ki nosi tudi velik del odgovornosti za kakovosten učni proces in za doseženo raven znanja učencev. Če učitelj meni, da učenci potrebujejo določeno učno gradivo, mu pri tem zaupamo. Enako meni tudi Svet staršev šole, ki vsako leto poda soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. Rezultati zunanjih preverjanj znanja (NPZ, TIMSS …), na katerih naši učenci že veliko let dosegajo nadpovprečne rezultate, pa pričajo o ustreznosti takšnih odločitev,« pa na očitke glede visokih stroškov nakupa delovnikov odgovarja ravnateljica OŠ Središče ob Dravi Jasna Munda.

Med najdražjimi tudi OŠ Ormož

Stroški bodo precej udarili po žepu tudi starše šestošolcev Osnovne šole Ormož. Ti bodo namreč za delovne zvezke odšteli okoli 135 evrov. »Možnost izbora učnih gradiv je danes zelo pestra. Spomladi smo organizirali Tržnico učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv v jedilnici šole, kjer so se predstavile vse najpomembnejše slovenske založbe, saj želimo, da je izbor delovnih gradiv za učence učinkovit in hkrati racionalen. Strokovni delavci so po pregledu obstoječih gradiv in na podlagi dolgoletnih izkušenj izbrali gradiva, ki omogočajo kakovostno učno delo v šoli in podporo učenju učencev doma. Osnovno vodilo izbora sta bili uspešnost učencev in kakovost njihovega znanja. Po izvedeni strokovni diskusiji ocenjujemo, da nam bodo izbrana gradiva zagotavljala ustrezno količino vaj za ponavljanje in utrjevanje znanja, digitalno podprte sodobne oblike pouka, kakovostno eksperimentalno delo z možnostjo samostojnega eksperimentiranja,« seznam obveznega gradiva pojasnjuje ravnatelj OŠ Ormož Aleksander Šterman.

Povprečna cena: 80 evrov

Več kot 100 evrov za obvezno gradivo bodo odšteli tudi na osnovnih šolah Starše, Hajdina, Sveta Ana, Duplek in OŠ Olge Meglič, okoli 100 evrov pa v OŠ Cirkulane-Zavrč. Povprečna nabavna cena delovnih zvezkov za šestošolce sicer v analiziranih šolah na vzhodnem koncu Slovenije znaša okoli 80 evrov. Približno toliko bodo zanje odšteli v Majšperku, Gorišnici, Podlehniku, pragerski podružnici OŠ Antona Ingoliča, Kidričevem, Markovcih in Sveti Trojici.

Sicer pa bo nakup gradiva za šesti razred po žepu najmanj udaril starše učencev OŠ Benedikt. Za nakup dveh delovnih gradiv bodo namreč odšteli 35 evrov. »Na OŠ Benedikt je prvo vodilo pri izbiri gradiv, da z njo zagotovimo kakovostno in učinkovito delo z učenci. Drugo naše vodilo je tudi, da ne želimo obremeniti niti finančnega vložka staršev niti šolskih torb naših učencev. Zato maksimalno izkoristimo gradivo iz učbeniškega sklada, za dodatne aktivnosti pa uporabljamo druge vire. Uporaba lastnih zapiskov se je pri tem izkazala kot pozitivna za premagovanje grafomotoričnih primanjkljajev, ki so pri naših učencih vse pogostejši, predvsem zaradi uporabe računalnikov in drugih elektronskih naprav. Predvidevam, da so se na drugih šolah v večji meri kot pri nas odločili za uporabo tako imenovanih samostojnih delovnih zvezkov, ki pogosto predstavljajo učinkovito in kakovostno združitev učbenika in delovnega zvezka, a jih žal ni mogoče zagotoviti iz sredstev učbeniškega sklada, zaradi česar nabava takšnega gradiva finančno v celoti bremeni starše. Morda je tukaj tudi razlog za razlike v ceni in številu gradiva glede na posamezno OŠ,« se je odzval ravnatelj OŠ Benedikt Aljoša Bradač.