Sodba je tako postala pravnomočna. Razlaščena vlagatelja sta kot fizični osebi leta 2007 kupila za okoli milijon evrov obveznic.

V Abanki primera za časnik Delo niso komentirali, na vrhovnem sodišču pa so potrdili, da je bil v tem primeru že vložen predlog za dopustitev revizije, o katerem še ni odločeno.

Abanka mora vlagateljema vrniti vso vplačano glavnico skupaj z obrestmi, navaja Siol.

V Banki Celje je bilo skupaj izbrisanih za 92 milijonov evrov podrejenih obveznic, v Abanki, s katero se je nato združila, pa za 120 milijonov evrov.