Podjetnika smo med pripravo članka poklicali, ker smo mu želeli zastaviti nekaj vprašanj. Bil je redkobeseden, je pa prijazno povedal, naj si zanj rezerviramo termin konec avgusta. »Ne bom govoril jaz. Govorili bodo drugi. In takrat boste izvedeli vse,« je napovedal. Podjetje Albin Promotion je od 16. julija v stečaju, pred tem je bilo od leta 2016 v postopku poenostavljene prisilne poravnave. Stečaj je zdaj razglasilo Okrožno sodišče na Ptuju, vodi ga stečajna upraviteljica Vida Gaberc.

Za odvoz gum toliko kot za urgentni center

Leta 2006 je podjetje Albin Promotion (AP) na polju med Lovrencem na Dravskem polju, Strniščem in Talumom začelo sanacijo gramoznice. Ideja je bila, da se gramoznica (jama), ki je v lasti Občine Kidričevo, napolni z granulatom (sekanci) iz odpadnih avtomobilskih gum, na ta material se potem nasuje zemljina, prostor pa se ozeleni oziroma pogozdi.

Za tako sanacijo je podjetnik Albin Brencl pridobil gradbeno dovoljenje, predhodno mu je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje. Občina Kidričevo mu je za uporabo prostora izdala soglasje, pod katero je podpisana takratna direktorica občinske uprave Evelin Makoter Jabločnik. Občinski svet po besedah sedanjega župana Antona Leskovarja o načinu sanacije in o tem, da bi gramoznico dali v najem ali uporabo podjetniku Brenclu, ni nikoli odločal. Predlog sanacije z granulatom iz odpadnih pnevmatik je na eni izmed svojih sej po podatkih Občine Kidričevo obravnaval le odbor za varstvo okolja in požarno varnost.

Usodo je zakoličil požar leta 2008

Pnevmatike, s katerimi bi zapolnil volumen gramozne jame, je Brencl mlel na premični napravi na sami lokaciji. Ker se je v jami hitro ustvarila grmada gum, je to šlo nekomu krepko v nos. Poleti 2007 so gume zagorele prvič, leto dni kasneje drugič. Domneva se, da sta bila požara podtaknjena. Medtem ko je Brencl po prvem požaru dejavnost v gramoznici nadaljeval, pridobil vodno in gradbeno dovoljenje, se je po drugem vse skupaj ustavilo.

Pritisk javnosti se je stopnjeval, država oziroma inšpektorji so z odvzemom dovoljenj onemogočili nadaljevanje dejavnosti. Še več: primer je priromal celo do Evropske komisije, ki je Sloveniji po odločitvi sodišča EU naložila, da se iz gramoznice odstrani ves tja navoženi material, v glavnem so to bile pnevmatike. Z evropskim pravnim redom se seveda ni šaliti, zato je država začela postopke za odvoz materiala iz gramoznice.

Da je treba gramoznico izprazniti, je najprej odredila podjetju AP. Ker podjetnik tega ni izvedel, je sama izbrala izvajalce in začela odvoz. Dosedanji stroški odvozov so znašali 3,2 milijona evrov. Ko so začeli prazniti gramoznico, je bilo po podatkih ministrstva za okolje in prostor (MOP) v njej 107.000 kubičnih metrov odpadnih gum. Od tega jih je bila približno tretjina prekrita z gramozom, dve tretjini pa ne. Iz jame so do zdaj odstranili nekaj manj kot 80.000  gum, dobrih 27.000 m³ jih bo še treba. Na MOP so povedali, da pnevmatike odvažajo predelovalcem v tujino. »Dosedanji strošek odvoza je bil 3,2 milijona evrov (ali 40 evrov za , op. a.). Podjetje Albin Promotion nam je plačalo 27.000 evrov, razlika, za katero je potekel rok za izplačilo, je posredovana na Furs v izterjavo. Trenutno se odvoz ne izvaja, da je v teku postopek javnega naročila za izbiro izvajalca. Neizbrani izvajalec je namreč vložil zahtevo za revizijo,« so pojasnili na MOP in dodali, da bodo vse odpadke iz gramoznice predvidoma odstranili do konca prihodnjega leta.

zajc
STA
Z Brenclovimi gumami se mora zdaj med drugimi ukvarjati tudi okoljski minister Simon Zajc.

V gramoznico material iz Polskave

Kot smo omenili, je lastnica gramoznice Občina Kidričevo. »Ko bodo vse pnevmatike iz gramoznice odpeljane, bomo sami razmislili o načinu sanacije oziroma nasutja. Ideja je, da bi lahko v jamo navažali material iz reke Polskave, ko bi tam izvajali protipoplavne ukrepe. Ko bi se območje revitaliziralo, bi ga priključili bodoči gospodarski coni (Strnišče, Talum), ki nastaja v tem delu občine,« je pojasnil kidričevski župan Anton Leskovar.